Η Ε.Ε. υπέρ διεθνούς νομοθεσίας για πιο «πράσινη» ναυτιλία

Σε ισχύ από 1ης/1/2020 οι κανόνες για νέα καύσιμα
Τρίτη, 07 Ιανουαρίου 2020 22:50

Από την έντυπη έκδοση

Του Νίκου Μπέλλου
nbellos@naftemporiki.gr

Από την 1η Ιανουαρίου 2020 τέθηκε σε εφαρμογή η απόφαση του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ) με την οποία η ανώτατη περιεκτικότητα σε θείο των καυσίμων πλοίων μειώνεται σε 0,5 % (από 3,5%) παγκοσμίως.

Όπως επισημαίνει η Κομισιόν, στόχος του μέτρου είναι η μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και η προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος, δεδομένου ότι οι εκπομπές οξειδίων του θείου (SOx) από τους κινητήρες καύσης των πλοίων προκαλούν όξινη βροχή και παράγουν λεπτόκοκκη σκόνη που μπορεί να οδηγήσει σε αναπνευστικές και καρδιαγγειακές παθήσεις, καθώς και σε μείωση του προσδόκιμου ζωής.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, από το 2012, με την οδηγία για το θείο,  η Ε.Ε. έχει αναλάβει αποφασιστική δράση για να μειώσει την περιεκτικότητα σε θείο των καυσίμων πλοίων. Το 2016, ο ΔΝΟ επιβεβαίωσε το 2020 ως ημερομηνία έναρξης ισχύος του παγκόσμιου ανώτατου ορίου περιεκτικότητας σε θείο 0,5%.

Επιπλέον, σε ορισμένα πολύ ευαίσθητα οικοσυστήματα, όπως η Βαλτική Θάλασσα και η Βόρεια Θάλασσα η μέγιστη περιεκτικότητα σε θείο έχει καθοριστεί σε 0,10% από το 2015. Τα αυστηρότερα αυτά όρια περιεκτικότητας σε θείο περιόρισαν κατά περισσότερο από 50% τις συγκεντρώσεις του διοξειδίου του θείου στις ΠΕΕΘ, αποφέροντας οφέλη για την υγεία των κατοίκων των παράκτιων περιοχών και των λιμένων, ενώ οι συνολικές οικονομικές επιπτώσεις στον τομέα παρέμειναν ιδιαιτέρως μικρές.

Αναφορικά με τα επόμενα βήματα, η Κομισιόν αναφέρει ότι η Ε.Ε. εργάζεται στο πλαίσιο της Σύμβασης της Βαρκελώνης, ώστε ο ΔΝΟ να καθορίσει ενδεχομένως στο μέλλον περιοχές ελέγχου εκπομπών σε άλλα ύδατα της Ε.Ε., όπως στη Μεσόγειο Θάλασσα. Η Ε.Ε. συνεργάζεται επίσης με τον ΔΝΟ για την αντιμετώπιση των ανησυχιών όσον αφορά τα ύδατα που απορρίπτονται από τα συστήματα μετεπεξεργασίας που χρησιμοποιούνται από τα πλοία. Στόχος είναι να διασφαλιστεί η πλήρης βιωσιμότητα των εν λόγω συστημάτων, ενδεχομένως με τον καθορισμό αυστηρότερων και ομοιόμορφων νομοθετικών απαιτήσεων.

Τέλος, η Κομισιόν υπενθυμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία που παρουσιάστηκε από την πρόεδρο της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τον Δεκέμβριο, καθορίζει περαιτέρω δράσεις για να καταστεί η ναυτιλία περισσότερο βιώσιμη, όπως η επέκταση του ευρωπαϊκού συστήματος εμπορίας εκπομπών στον κλάδο της ναυτιλίας.

Η επίτροπος Μεταφορών Αντίνα Βαλεάν, αφού επισήμανε ότι οι θαλάσσιες μεταφορές αποτελούν παγκόσμιο κλάδο και για τη μείωση των εκπομπών τους απαιτούνται λύσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, χαρακτήρισε ορόσημο για τον κλάδο της ναυτιλίας την έναρξη ισχύος του παγκόσμιου ανώτατου ορίου περιεκτικότητας σε θείο. Όπως είπε, θα συμβάλει στην περαιτέρω μείωση των εκπομπών επιβλαβών ατμοσφαιρικών ρύπων, ωφελώντας άμεσα πόλεις και κοινότητες σε όλο τον κόσμο, μεταξύ άλλων και ορισμένες σημαντικές πόλεις και κοινότητες στις ακτές μας στη Νότια Ευρώπη. «Το επίτευγμα αυτό δείχνει επίσης ότι η συντονισμένη προσπάθεια της Ε.Ε. και του ΔΝΟ, σε συνδυασμό με την ισχυρή δέσμευση του κλάδου, μπορεί να αποφέρει σημαντικά οφέλη για το περιβάλλον και την υγεία των πολιτών μας», κατέληξε η Ρουμάνα επίτροπος.

Η κοινοτική οδηγία για το θείο του 2012, η οποία αναθεωρήθηκε το 2016, είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των εκπομπών SOx, με τον καθορισμό μέγιστων επιπέδων περιεκτικότητας σε θείο για τα καύσιμα των πλοίων, και ενσωμάτωσε στο δίκαιο της Ε.Ε., τόσο εντός περιοχών που προστατεύονται σε περιφερειακό επίπεδο όσο και εκτός αυτών, νέα πρότυπα που καθόρισε ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός.

Τα πλοία χρησιμοποιούσαν μέχρι τώρα παραδοσιακά πετρέλαια εξωτερικής καύσης, τα οποία μπορεί να έχουν περιεκτικότητα σε θείο έως και 3,50%. Συγκριτικά, η περιεκτικότητα σε θείο των καυσίμων που χρησιμοποιούν τα φορτηγά οχήματα ή τα επιβατικά αυτοκίνητα δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,001%, τονίζει η Κομισιόν.  Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα