Σελόντα: Στο 95,78% η συμμετοχή της Andromeda Seafood

Πέμπτη, 09 Ιανουαρίου 2020 11:49
UPD:11:52
REUTERS/YORGOS KARAHALIS

Στο 95,78% αυξήθηκε η συμμετοχή της Andromeda Seafood στην Ιχθυοτροφεία Σελόντα Α.Β.Ε.Ε..

Όπως ανακοίνωσε η τελευταία, ως προς τον κ. Craig Tashjian και την αμέσως ελεγχόμενη από αυτόν εταιρεία, Tashjian Capital LLC, η τελευταία ενεργούσα για λογαριασμό της και για λογαριασμό των ελεγχόμενων άμεσα και έμμεσα, από αυτήν νομικών προσώπων, AMERRA Capital Management GP, LLC, AMERRA Capital Management, L.P., AMERRA Capital Management, LLC και Andromeda Seafood Sociedad Limitada (στο εξής Andromeda Seafood), κατόπιν της απόκτησης συνολικά 4.196.485 κοινών ονομαστικών μετοχών της εισηγμένης εταιρείας από την Andromeda Seafood στις 18.12.2019, το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει άμεσα η Andromeda Seafood και έμμεσα οι Craig Tashjian, Tashjian Capital LLC, AMERRA Capital Management GP, LLC, AMERRA Capital Management, L.P. και AMERRA Capital Management, LLC διαμορφώθηκε σε περίπου 95,78% από 92,05%.

Σημειώνεται ότι στο μετοχικό κεφάλαιο της Andromeda Seafood συμμετέχουν κατά ποσοστό 53,12% τα επενδυτικά κεφάλαια (funds) Perseus Multi Seafood, LLC, Perseus PE Seafood, LLC, Perseus Co-Invest Seafood, LLC, Perseus Advantage Seafood, LLC, Perseus KRS PE Seafood, LLC, Perseus Redwood Seafood, LLC και Perseus Co-Invest II Seafood, LLC.

Τη διαχείριση αυτών των επενδυτικών κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένης και της άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχουν στην Andromeda Seafood, ασκεί η AMERRA Capital Management, LLC.

naftemporiki.gr

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα