ΤτΕ: Τι αύξησε τη ζήτηση για δάνεια από νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020 17:33
UPD:17:47
shutterstock

Αυξημένη ήταν η ζήτηση από νοικοκυριά και επιχειρήσεις για τραπεζικά δάνεια τους τελευταίους μήνες του 2019. Αν και τα κριτήρια όσο και οι συνολικοί όροι χορήγησης των δανείων παρέμειναν αμετάβλητα, αυτό που φαίνεται να διαφοροποιήθηκε προς το καλύτερο είναι η εμπιστοσύνη στις προοπτικές της οικονομίας. Αυτή άνοιξε την διάθεση για επενδύσεις και εταιρικά deals, αλλά και την όρεξη των νοικοκυριών για στεγαστικά δάνεια. Πρόκειται για μία ενθαρρυντική εξέλιξη και για την αγορά κατοικιών, η ανάκαμψη της οποίας με τη σειρά της συμβάλλει στην ανάκαμψη και του τραπεζικού κλάδου.  

Συγκεκριμένα όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας το δ΄ τρίμηνο του 2019, τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) παρέμειναν αμετάβλητα σε σχέση με το γ΄ τρίμηνο του 2019, εξέλιξη σύμφωνη με τις προσδοκίες που είχαν διατυπωθεί στην έρευνα του προηγούμενου τριμήνου. Επιπλέον, οι τράπεζες εκτιμούν ότι τα κριτήρια θα παραμείνουν γενικά αμετάβλητα και κατά τη διάρκεια του α΄ τριμήνου του 2020.

Οι ανάγκες των εταιρειών 

Οι συνολικοί όροι χορήγησης δανείων προς τις ΜΧΕ παρέμειναν αμετάβλητοι σε σχέση με το γ΄ τρίμηνο, παρόλο που το περιθώριο επιτοκίου των τραπεζών για τα συνήθη δάνεια παρουσίασε μικρή κάμψη. Η συνολική ζήτηση δανείων προς τις ΜΧΕ παρουσίασε αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, λόγω των αυξημένων  χρηματοδοτικών αναγκών από τις ΜΧΕ για πάγιες επενδύσεις, συγχωνεύσεις και αναδιαρθρώσεις επιχειρήσεων και αναχρηματοδότηση χρέους. Το επόμενο τρίμηνο, η συνολική ζήτηση δανείων από τις ΜΧΕ αναμένεται να παραμείνει σχεδόν αμετάβλητη, αν και εκτιμάται ότι θα υπάρξει μικρή αύξηση της ζήτησης για τα δάνεια από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ο δανεισμός των νοικοκυριών

Το δ΄ τρίμηνο του 2019, τόσο τα κριτήρια όσο και οι συνολικοί όροι χορήγησης δανείων προς νοικοκυριά παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητοι σε σχέση με το γ΄ τρίμηνο του 2019, εξέλιξη σύμφωνη με τις προσδοκίες που είχαν διατυπωθεί στην έρευνα του προηγούμενου τριμήνου.

Η ζήτηση για δάνεια προς νοικοκυριά παρουσίασε αύξηση σε σχέση με το γ΄ τρίμηνο του 2019 τόσο όσον αφορά τα στεγαστικά όσο και τα καταναλωτικά δάνεια. Παράγοντες που επηρέασαν την αύξηση της ζήτησης ήταν η αύξηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών, η βελτίωση των προοπτικών της αγοράς κατοικίας, οι αυξημένες αγορές διαρκών καταναλωτικών αγαθών, καθώς και το ευνοϊκό επίπεδο των επιτοκίων.

Τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς νοικοκυριά αναμένεται να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα κατά τη διάρκεια του α΄ τριμήνου του 2020, ενώ η ζήτηση αναμένεται να αυξηθεί ως ένα βαθμό.

Η αναλογία των αιτήσεων για δάνεια προς νοικοκυριά που απορρίφθηκαν παρέμεινε κατά βάση αμετάβλητη σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

naftemporiki.gr 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα