Τουρισμός και κέρδη από ομόλογα συρρίκνωσαν το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών το 2019

Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2020 11:50
UPD:12:10
Shutterstock

Αισθητά βελτιωμένη ήταν το 2019 η εικόνα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της χώρας, με το έλλειμμα να περιορίζεται στο ήμισυ σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Ένα άλμα της τάξης του 13% στις ταξιδιωτικές εισπράξεις, που φούσκωσε το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών, αλλά και η επιστροφή από τον ESM των κερδών από τα ελληνικά ομόλογα (SMP/ANFAs) ήταν οι καταλύτες. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία, που έδωσε στη δημοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδος, το 2019 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών περιορίστηκε κατά το ήμισυ σε σχέση με το 2018 και διαμορφώθηκε σε 2,6 δισ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών και στην καταγραφή πλεονάσματος, έναντι ελλείμματος, στο ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων. Παράλληλα, περιορίστηκε και το έλλειμμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων.

Οι εξελίξεις αυτές υπεραντιστάθμισαν τη διεύρυνση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών, η οποία προήλθε κυρίως από τη διεύρυνση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών χωρίς καύσιμα, ενώ το έλλειμμα του ισοζυγίου καυσίμων περιορίστηκε. Οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν (4,5% σε τρέχουσες και 4,9% σε σταθερές τιμές) με ταχύτερο ρυθμό από τις αντίστοιχες εισαγωγές (3,7% τόσο σε τρέχουσες όσο και σε σταθερές τιμές). Ωστόσο, οι συνολικές εξαγωγές και εισαγωγές παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες εάν συνυπολογιστούν τα καύσιμα.

Η αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται στη βελτίωση πρωτίστως του ισοζυγίου ταξιδιωτικών υπηρεσιών και δευτερευόντως του ισοζυγίου μεταφορών, ενώ αύξηση παρουσίασε το έλλειμμα του ισοζυγίου λοιπών υπηρεσιών. Οι εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 12,8% στα 18,15 δισ. ευρώ. Οι εισπράξεις από μεταφορές, κυρίως θαλάσσιες, αυξήθηκαν κατά 3%.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων περιορίστηκε λόγω της μείωσης των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη, αντισταθμίζοντας τη μείωση του πλεονάσματος στα λοιπά εισοδήματα. Τέλος, το ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων κατέγραψε πλεόνασμα, έναντι ελλείμματος το 2018, κατόπιν της αύξησης των καθαρών εισπράξεων του τομέα της γενικής κυβέρνησης που συνδέεται με την επιστροφή, από τον ESM, των κερδών από τα ελληνικά ομόλογα (SMP/ANFA) το Μάιο και, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, το Δεκέμβριο του 2019.

Η εικόνα του Δεκεμβρίου 

Τον Δεκέμβριο το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών περιορίστηκε κατά 974 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2018 και διαμορφώθηκε σε 540 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στη βελτίωση του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων, η οποία προήλθε από την αύξηση των εισπράξεων του τομέα της γενικής κυβέρνησης, λόγω της καταβολής της δεύτερης δόσης που αφορά την επιστροφή από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (European Stability Mechanism - ESM) των κερδών από τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου που διακρατούνται από το Ευρωσύστημα (SMP/ANFA) στο πλαίσιο των μεσοπρόθεσμων μέτρων ελάφρυνσης του χρέους.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών περιορίστηκε, καθώς οι εξαγωγές αυξήθηκαν περισσότερο από τις εισαγωγές. Ειδικότερα, οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 9,8% σε τρέχουσες τιμές (10,4% σε σταθερές τιμές), ενώ οι αντίστοιχες εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 4,9% σε τρέχουσες τιμές (5,0% σε σταθερές τιμές).

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο, καταγράφοντας οριακή αύξηση κατά 8 εκατ. ευρώ, καθώς οι αυξήσεις των πλεονασμάτων στα ισοζύγια ταξιδιωτικών υπηρεσιών και λοιπών υπηρεσιών αντισταθμίστηκαν σε μεγάλο βαθμό από τη μείωση του πλεονάσματος στο ισοζύγιο μεταφορών. Οι εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 6,1% και οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 5,4% σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2018. Επίσης, οι εισπράξεις από θαλάσσιες μεταφορές μειώθηκαν κατά 1%.

naftemporiki.gr 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα