ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΠΕΙΡΕ)

Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2020 00:00
UPD:23:58
Σήμερα, 25/02/2020, σύμφωνα με την αριθ. 176/03.02.2020 Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, πρόκειται να εκποιηθούν 318.333 (ΚΟ) μετοχές της τράπεζας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» (GRS014003024) για δεύτερη ημέρα. Ως τιμή εκκίνησης για την εκποίηση των μετοχών ορίζεται η τιμή της αμέσως προηγούμενης τιμής κλεισίματος των μετοχών σε απόκλιση κατά ποσοστό μείον τρία τοις εκατό (-3%).

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα