ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε. - Οικονομικό Ημερολόγιο Έτους 2020

Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2020 09:36
UPD:09:58

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της με βάση τον Κανονισμό της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΕΧΑΕ), η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. γνωστοποιεί το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2020, το οποίο έχει ως εξής:

 

Ημερομηνία Ανακοίνωσης Οικονομικών Αποτελεσμάτων χρήσης 2019: Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020 μετά τη λήξη της συνεδρίασης. Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης 2019 θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.moh.gr (Ενημέρωση Επενδυτών / Οικονομικά Στοιχεία / Ετήσιες Οικονομικές Εκθέσεις) καθώς και στην ιστοσελίδα της ΕΧΑΕ www.helex.gr μετά τη λήξη της συνεδρίασης της Δευτέρας 16 Μαρτίου 2020.

 

Τηλεδιάσκεψη: Τρίτη 17 Μαρτίου 2020 στις 17:30 τοπική ώρα

 

Ετήσια ενημέρωση αναλυτών: Παρασκευή 24 Απριλίου 2020

 

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση: Τετάρτη 3 Ιουνίου 2020.

 

Αποκοπή δικαιώματος μερίσματος χρήσης 2019: Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020 (δηλαδή μετά την 19η Ιουνίου 2020 που σηματοδοτεί την ημερομηνία λήξης των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί της μετοχής της Εταιρείας και επί του δείκτη FTSE/ΧΑ LARGE CAP, στον οποίο συμπεριλαμβάνεται)

 

Δικαιούχοι μερίσματος χρήσης 2019: Οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της Πέμπτης 25 Ιουνίου 2020 (record date).

 

Έναρξη πληρωμής μερίσματος χρήσης 2019: Τετάρτη 1 Ιουλίου 2020.

 

 

Μαρούσι, 27 Φεβρουαρίου 2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΜΟΗ

Σχολιασμένα