Βαρβαρέσος: Υπέγραψε τα προγράμματα εξασφαλισμένων ομολογιακών

Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2020 11:06
UPD:11:18

Σε συνέχεια της συμφωνίας (MoU) υπεγράφησαν στις 10 Μαρτίου 2020 τα Προγράμματα Εκδόσεως Κοινών Εμπράγματων Εξασφαλισμένων Ομολογιακών Δανείων για την αναδιάρθρωση των δανειακών υποχρεώσεων και τη νέα χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου της νηματουργίας Βαρβαρέσος.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, υπεγράφη πρόγραμμα εκδόσεως κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου ποσού 6.322.988 ευρώ με σύμβαση κάλυψης, που αφορά υφιστάμενο δανεισμό με 12ετή αποπληρωμή.

Υπεγράφη πρόγραμμα εκδόσεως κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου ποσού 2.376.077 ευρώ για νέο δανεισμό για την χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου της εταρείας με 6ετή αποπληρωμή και υπεγράφη επίσης εξασφαλισμένο ομολογιακό δάνειο ποσού 1.121.575 ευρώ για βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση ισόποσης αξίας με την επιχορήγηση με διετή αποπληρωμή.

Ο συντονιστής της έκδοσης, πληρεξούσιος καταβολών και εκπρόσωπος των ομολογιούχων δανειστών ορίστηκε η Τράπεζα Πειραιώς. Για την εξασφάλιση των χρηματοδοτήσεων θα υπάρξουν εξασφαλιστικές συμβάσεις (προσημειώσεις επί των ακινήτων και του εξοπλισμού της Εταιρίας, προσωπικές εγγυήσεις και ενεχυρίαση μετοχών των βασικών μετόχων).

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα