ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. - Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 2(α) του Ν. 3461/2006

Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2020 15:22
UPD:16:38

Σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 2(α) του Ν. 3461/2006, η εταιρεία με την επωνυμία «Andromeda Seafood Sociedad Limitada» δηλώνει ότι, στις 26.03.2020, απέκτησε συνολικά 102.737 κοινές ονομαστικές μετοχές της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» έναντι 0,23 Ευρώ ανά μετοχή.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα