ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε. - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 (Αλλαγή της ημερομηνίας Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης)

Τρίτη, 12 Μαΐου 2020 14:22
UPD:23:58

Αναφορικά με προηγούμενη ανακοίνωση της 11ης Μαρτίου 2020, η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. γνωστοποιεί την αλλαγή της ημερομηνίας της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020 (αντί την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2020).

 

Οι ημερομηνίες αποκοπής, δικαιούχων (record date) και έναρξης πληρωμής του υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2019 παραμένουν αμετάβλητες (Τετάρτη 24/6/2020, Πέμπτη 25/6/2020 και Τετάρτη 1/7/2020 αντίστοιχα).

 

Μαρούσι, 12 Μαΐου 2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΜΟΗ

Σχολιασμένα