ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

Τρίτη, 30 Ιουνίου 2020 17:54
UPD:23:58

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2020

 

Στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 (παρ. 1 εδ. β) και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2020:

-Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων: Τρίτη 21 Ιουλίου 2020.

Η Εταιρεία υπενθυμίζει ότι οι Οικονομικές Καταστάσεις 2019 θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (dionicgroup.com) την 30/06/2020.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σκοπεύει να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2019.

 

 


Προτεινόμενα για εσάς


Σχετικά σύμβολα

  • ΔΙΟΝΣχολιασμένα