ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τρίτη, 21 Ιουλίου 2020 10:32
UPD:23:59

ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Η εταιρία «ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.B.E.» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 21η Ιουλίου 2020 συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, που εκλέχτηκε κατά την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 21.07.2020 και το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

  1. Δημοσθένης Βατικιώτης του Ιωάννη, επιχειρηματίας, κάτοικος Αν. Πετραλώνων Αττικής, οδός Τρώων 108, κάτοχος του υπό στοιχεία Χ 710959 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Α.Τ Πετραλώνων, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

 

2. Ευάγγελος Αδαμόπουλος του Αριστείδη, συνταξ. Οικονομολόγος-Απόφοιτος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., κάτο ικος Καρέα Αττικής, οδός Ελλήνων Πατριώτών 23Α, κάτοχος της υπ' αρ. ΑΕ 551115 ταυτότητας του Τ.Α ΒΥΡΩΝΑ, με ΑΦΜ  035574124. Δ.Ο.Υ. Βύρωνα, Αντιπρόεδρος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

 

3. Κωνσταντίνος Θεοτοκάς του Στεφάνου, επιχειρηματία, κάτοικο Εκάλης Αττικής, οδός Μακεδονίας αρ. 37, κάτοχο της υπ' αριθμ. Ξ.256469/1989 ταυτότητας του ΙΔ' Τμήματος Ασφαλείας Πειραιώς, Μη Εκτελεστικό Μέλος,

4. Ιωάννης Βενέτης του Ζώη, σύμβουλος επενδύσεων, κάτοικο Αιγάλεω, οδός Πανόρμου αρ. 30-32, κάτοχος της υπ΄αρ. Μ.114601/2001 ταυτότητας του Κ.Ε. Αθηνών, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ομόφωνα αποφάσισε ότι η εταιρία εκπροσωπείται ενώπιον παντός Δικαστηρίου και Αρχής, καθώς και στις σχέσεις της με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Δημοσθένη Βατικιώτη του Ιωάννη, τον οποίο ορίζει ως νόμιμο εκπρόσωπο αυτής, ο οποίος και δικαιούται να ενεργεί κάθε πράξη που αναφέρεται στο άρθρο 20 του καταστατικού, δεσμεύοντας την εταιρία με μόνη την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται τριετής και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την σύγκληση της αμέσως επόμενης τακτικής γενικής συνέλευσης μετά την λήξη της θητείας του, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του καταστατικού και το άρθρο 85 παρ. 1 του ν. 4548/2018, οπότε λήγει την 10.09.2023.Προτεινόμενα για εσάς


Σχετικά σύμβολα

  • ΔΙΟΝΣχολιασμένα