ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

Τρίτη, 21 Ιουλίου 2020 11:18
UPD:23:59

ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

 

Η NTIONIK AEBE (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση του την Τρίτη 21 Ιουλίου 2020, και ώρα 11:00, αποφάσισε την εκλογή νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου (ΕΕ), σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017. Η ΕΕ αποτελείται από μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα, κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 3016/2002, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Εταιρείας.

 

Η νέα δομή και σύνθεση της ΕΕ έχει ως εξής:

 

-       Ευάγγελος Αδαμόπουλος του Αριστείδη, Ανεξάρτητο-Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., Πρόεδρος της ΕΕ

-       Ιωάννης Βενέτης του Ζώη, Ανεξάρτητο-Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. και

-       Κωνσταντίνος Θεοτοκάς του Στεφάνου, Ανεξάρτητο-Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

 

με θητεία ίση με αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017,  όλα τα μέλη της ΕΕ διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, όπως προκύπτει από την ιδιότητά τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τη σχετική επαγγελματική τους εμπειρία και γνώση. Επιπλέον, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις, ένα (1) μέλος εκ των μελών της ΕΕ, ήτοι, ο κ. Ευάγγελος Αδαμόπουλος, διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα της λογιστικής και ελεγκτικής.

 

 

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2020Προτεινόμενα για εσάς


Σχετικά σύμβολα

  • ΔΙΟΝΣχολιασμένα