Μεταβολή ονομαστικής αξίας μετοχής – Επιστροφή κεφαλαίου (ΑΣΚΟ)

Παρασκευή, 04 Σεπτεμβρίου 2020 00:00
UPD:23:58
Από 04/09/2020, και μετά τη μείωση και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, οι μετοχές της εταιρίας «A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.» (GRS404003006) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με νέα τελική ονομαστική αξία μετοχής €0,43 και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου ποσού €0,07 ανά μετοχή στους μετόχους της εταιρίας με καταβολή μετρητών.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΑΣΚΟ

Σχολιασμένα