Προϋπολογισμός 2021: Ανάπτυξη 7,5% - Πρωτογενές έλλειμμα 1%

Δευτέρα, 05 Οκτωβρίου 2020 13:07
UPD:13:51
EUROKINISSI/ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ

Με εκτίμηση ότι ο ρυθμός ανάπτυξης θα φτάσει στο  7,5%  καλύπτοντας σημαντικό μέρος των απωλειών του 2020, και το πρωτογενές έλλειμμα στο 1% του ΑΕΠ κατατέθηκε στη Βουλή το Προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2021.

Ωστόσο στο προσχέδιο περιλαμβάνεται και ένα δεύτερο σενάριο στην περίπτωση που η πανδημία συνεχιστεί εντός του 2020 και επεκταθεί έως το 2ο τρίμηνο του 2021. Σε αυτή την περίπτωση σε συνδυασμό με την μη ικανοποιητική πορεία του τουρισμού τους καλοκαιρινούς μήνες του 2021 τότε η ανάπτυξη το 2021 θα μειωθεί στο 4,5% και το πρωτογενές έλλειμμα θα αυξηθεί στο 3% του ΑΕΠ.

Ανάκαμψης και το ReactEU. Όσον αφορά το 2020

·        η ύφεση θα φτάσει στο 8,2%

·        το πρωτογενές έλλειμμα στο 6,23% του ΑΕΠ

 Βασικοί μοχλοί για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας το επόμενο έτος είναι οι ευρωπαϊκοί πόροι από το Ταμείο. Όπως αναφέρεται στο προσχέδιο του προϋπολογισμού η ανάκαμψη για το 2021 θα στηριχθεί στα μέτρα μείωσης του φορολογικού και ασφαλιστικού βάρους και την ενθάρρυνσης της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Μέτρα που αφορούν μεταξύ άλλων,

·        τη μείωση ασφαλιστικών εισφορών εργοδοτών και μισθωτών του ιδιωτικού τομέα κατά 3 μονάδες

·        την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, εισοδηματίες, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες

·        την εφαρμογή της νέας φορολογικής κλίμακας για τους ελεύθερους επαγγελματίες, που οδηγεί σε ελάφρυνση τουλάχιστον 1.300 ευρώ για τη συντριπτική πλειοψηφία των αυταπασχολούμενων 

·        τη θέσπιση του μέτρου των υπερ-εκπτώσεων για ψηφιακές και πράσινες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου.

·        την παράταση της προθεσμίας καταβολής κάθε φορολογικής και ασφαλιστικής οφειλής για όσους πλήττονται από τον κορωνοϊό ως το τέλος Απριλίου κι εν συνεχεία η καταβολή σε ορίζοντα ως δύο ετών 

·        την παράταση της εφαρμογής μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ σε τουρισμό, εστίαση, μεταφορές, θεάματα, ως το τέλος Απριλίου με συνολικό κόστος 150 εκατ. ευρώ. 

Όπως σημειώνεται η ανάκαμψη διευκολύνεται επίσης από τα εκτεταμένα αλλά συνετά μέτρα στήριξης του 2020,  που έχουν δημοσιονομικές επιπτώσεις και το 2021.

Στον προϋπολογισμό του 2021 διατηρείται, για λόγους ασφάλειας, το ειδικό αποθεματικό που δημιουργήθηκε το 2020 για τον Covid-19, ώστε να υπάρχει δυνατότητα αντιμετώπισης αναγκών που μπορεί να δημιουργηθούν τόσο από τις υγειονομικές όσο και από τις οικονομικές πτυχές της παν-δημίας τους πρώτους μήνες του 2021. Οι ανάγκες αυτές και οι συνέπειες της ύφεσης του 2020 οδηγούν σε πρόβλεψη πρωτογενούς ελλείμματος ύψους 1% για το 2021, ποσοστό που συνδυάζει τη συνέχιση της επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής με την αναγκαία όμως σύνεση που απαιτεί η διασφάλιση της μακροχρόνιας ισορροπίας της Ελληνικής οικονομίας. Το ποσοστό αυτό θα επιδεινωθεί και θα κινηθεί στην περιοχή του 3% στην περίπτωση του δυσμενούς μακροοικονομικού σεναρίου.

Όσον αφορά το χρέος της Γενικής Κυβέρνηση εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα 337 δις. ευρώ ή 197,4% του ΑΕΠ το 2020 έναντι 331,06 δις. ευρώ ή 176,6% το 2019. Το 2021 το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης προβλέπεται ότι θα διαμορφωθεί στα 342 δις. ευρώ ή 184,7% του ΑΕΠ.

Ραλλού Αλεξοπούλου  

 

Πίνακας 1.2 Βασικά μεγέθη της Ελληνικής Οικονομίας

(% ετήσιες μεταβολές, σταθερές τιμές)

 

2019

2020**

2021**

ΑΕΠ

1,9

-8,2

7,5

Ιδιωτική κατανάλωση

0,8

-6,0

5,8

Δημόσια κατανάλωση

2,1

1,7

-1,8

Ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου

4,7

-10,9

30,4

Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών

4,8

-24,8

22,2

Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών

2,5

-15,1

18,0

Αποπληθωριστής ΑΕΠ

-0,4

-0,8

1,0

Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή

0,5

-0,6

0,6

Απασχόληση*

2,0

-4,7

5,2

Ποσοστό ανεργίας*

15,9

17,3

15,4

Ποσοστό ανεργίας (Έρευνα Εργατικού Δυναμικού)

17,3

18,6

16,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 2.2 Πρωτογενές αποτέλεσμα Γενικής Κυβέρνησης

σύμφωνα με τους όρους της Ενισχυμένης Εποπτείας

(σε εκατ. ευρώ)

 

2019

2020

2021

ΔΥΕ Απριλίου

2020

Προϋπ/σμός

Εκτίμηση

Πρόβλεψη

 

 

 

 

 

 

Ι.

Πρωτογενές αποτέλεσμα Γενικής Κυβέρνησης κατά ESA

8.251

7.488

-9.723

-2.083

 

 

 

 

 

 

ΙΙ.

Προσαρμογές ενισχυμένης εποπτείας

-1.694

-418

-920

222

 

Μεταφορά εσόδων από ANFA και SMP και επιστροφή τόκων EFSF

-1.683

-251

-999

-163

 

Επιστροφές εσόδων

101

0

0

0

 

Έσοδα αποκρατικοποιήσεων

-4

-332

-326

-30

 

Δαπάνες μεταναστευτικών ροών μη αντικριζόμενες

126

165

405

414

 

Στήριξη χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 

-233

0

   
 

 

       

ΙΙΙ.

Πρωτογενές αποτέλεσμα Γενικής Κυβέρνησης σύμφωνα  με τη μεθοδολογία της

ενισχυμένης εποπτείας (Ι + ΙΙ)

6.557

7.070

-10.643

-1.862

 

% ΑΕΠ

3,50%

3,58%

-6,23%

-1,01%

 

 

       

IV.

Στόχος ενισχυμένης εποπτείας

6.561

6.906

-

-

 

% ΑΕΠ

3,50%

3,50%

-

-

 

 

       

V.

Δημοσιονομικό Πλεόνασμα (+) ή Κενό (-) σύμφωνα με τη μεθοδολογία της

ενισχυμένης εποπτείας (III-IV)

-4

164

-

-

 

% ΑΕΠ

0,00%

0,08%

-

-

 

 

       

 

ΑΕΠ

187.456

197.315

170.721

185.215

 

 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα