ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε. - Ρυθμιζόμενη Πληροφορία Κανονισμός ΕΕ 596/2014: Γνωστοποίηση χρηματιστηριακής συναλλαγής

Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2020 12:45
UPD:23:58

Ανακοινώνεται ότι η Motor Oil Holdings Ltd (συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τους κ. κ. Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη, Ιωάννη Β. Βαρδινογιάννη και Πέτρο Τ. Τζαννετάκη – αντιστοίχως Πρόεδρο Δ.Σ., Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο Δ.Σ. και Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.) προέβη σε χρηματιστηριακή συναλλαγή με αντικείμενο μετοχές εκδόσεως ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ως ακολούθως:

 Αγορά  2.500 μετοχών αξίας Ευρώ  22.512,51 στις 21 Οκτωβρίου 2020.

 

Μαρούσι 22 Οκτωβρίου 2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΜΟΗ

Σχολιασμένα