ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε. - Ρυθμιζόμενη Πληροφορία (Κανονισμός ΕΕ 596/2014: Γνωστοποίηση χρηματιστηριακής συναλλαγής)

Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2020 12:54
UPD:23:59

Ανακοινώνεται ότι στις 27 Οκτωβρίου 2020 ο Κος Δημοσθένης Βαρδινογιάννης του Νικολάου, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, προέβη σε αγορά 5.000 μετοχών της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. συνολικής αξίας  ΕΥΡΩ 40.600,00.Μαρούσι, 29 Οκτωβρίου 2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΜΟΗ

Σχολιασμένα