Έρευνα της ΕΙΟΡΑ για την ευρωπαϊκή οδηγία διανομής ασφαλιστικών προϊόντων

Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2020 22:50

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΙΟΡΑ) διενεργεί διαδικτυακή έρευνα για την εφαρμογή της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων (Insurance Distribution Directive - IDD), η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με τον ν. 4583/2018.

Στόχος της έρευνας είναι η συλλογή πληροφοριών σχετικά με την εμπειρία των ενδιαφερόμενων φορέων και των συμμετεχόντων στην αγορά ιδιωτικής ασφάλισης από την εφαρμογή της IDD, ειδικά για τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης συμβουλής και των πωλησιακών μεθόδων, και την επίδραση της IDD στους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές μικρού και μεσαίου μεγέθους, καθώς και η συλλογή προτάσεων για περαιτέρω βελτιώσεις.  

Η προθεσμία για τη συμμετοχή στην έρευνα λήγει την 1η Φεβρουαρίου 2021 και τα αποτελέσματα θα δημοσιευθούν, σύμφωνα με τον προγραμματισμό της ΕΙΟΡΑ, μέχρι το τέλος του 2021.Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα