Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για μεταρρυθμίσεις το 2021

«Πράσινο φως» από Κομισιόν για τεχνική βοήθεια στα κράτη-μέλη
Τετάρτη, 03 Μαρτίου 2021 08:04
REUTERS/YVES HERMAN

Από την έντυπη έκδοση

Του Νίκου Μπέλλου
nbellos@naftemporiki.gr

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε χθες την έγκριση της παροχής τεχνικής βοήθειας στα κράτη-μέλη με κοινοτική χρηματοδότηση για την πραγματοποίηση εντός του 2021 δέσμης 226 διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, ενώ 19 αφορούν την Ελλάδα.

Οι εν λόγω δράσεις, που έχουν στόχο την ανάπτυξη μέσω της προώθησης της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, θα χρηματοδοτηθούν μέχρι του ανώτατου ποσού των 114,5 εκατ. ευρώ από το λεγόμενο Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης (TSI).

Το TSI είναι το κύριο μέσο της Επιτροπής για την παροχή τεχνικής υποστήριξης με στόχο την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων, ενώ αποτελεί μέρος του ΠΔΠ της περιόδου 2021-2027 και του σχεδίου ανάκαμψης για την Ευρώπη. Βασίζεται δε στην επιτυχία του προκατόχου του, του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (ΠΣΜΔ), το οποίο από το 2017 έχει υποστηρίξει περισσότερες από 1.000 διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις σε όλα τα κράτη-μέλη.

Οι επιλέξιμες μεταρρυθμίσεις για στήριξη από το TSI αφορούν, μεταξύ άλλων, τη δημόσια διοίκηση, τη διακυβέρνηση, τις φορολογικές πολιτικές, το επιχειρηματικό περιβάλλον, τον χρηματοπιστωτικό τομέα, την αγορά εργασίας, τα εκπαιδευτικά συστήματα, τις κοινωνικές υπηρεσίες, την υγειονομική περίθαλψη, την πράσινη μετάβαση (π.χ. ανακαινίσεις κτηρίων) και τις ψηφιακές υπηρεσίες.

Ελληνικοί τομείς

Αναφορικά με την Ελλάδα, η Επιτροπή θα υποστηρίξει 19 μεταρρυθμίσεις στους εξής τομείς: δημόσια διοίκηση, ανθρώπινοι πόροι, καθαρή ενέργεια, δημόσια υγεία, χρηματοοικονομική παιδεία, δημόσιες επενδύσεις, επαγγελματικές συντάξεις, αναπηρία, κοινωνική πρόνοια και ανεργία, κρατικές ενισχύσεις, τελωνεία, ασφάλιση, εποπτεία, μετανάστευση και διαχείριση έκτακτης ανάγκης.

Από το προηγούμενο πρόγραμμα, η Ελλάδα είχε επωφεληθεί παροχής τεχνικής βοήθειας για την πραγματοποίηση 47 διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων σε τομείς όπως η προώθηση των επενδύσεων, η διαχείριση των εσόδων, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, η αδήλωτη εργασία, οι προμήθειες στον τομέα της δημόσιας υγείας, η ενεργειακή απόδοση, η αφερεγγυότητα, η καταπολέμηση της διαφθοράς, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η μετανάστευση. Μέχρι τώρα έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία 27 από τις 47 μεταρρυθμίσεις του προηγούμενου προγράμματος. Η Κομισιόν συνέβαλε επίσης στην προετοιμασία της εθνικής στρατηγικής για το κλίμα για την περίοδο 2021-2030.

Με αυξημένο προϋπολογισμό ύψους 864 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027, το TSI μπορεί επίσης να παράσχει τεχνική υποστήριξη που θα βοηθήσει τα κράτη-μέλη να καταρτίσουν και να υλοποιήσουν τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, ώστε να είναι καλύτερα προετοιμασμένα για να αποκτήσουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Συνολικά, πάνω από το 60% των προεπιλεγμένων έργων του TSI για το 2021 σχετίζονται με την υλοποίηση των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, το 30% επικεντρώνεται στην Πράσινη Συμφωνία και το 44% στην ψηφιακή μετάβαση.

Η υποστήριξη από το TSI βοηθά επίσης τα κράτη-μέλη να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις προκλήσεις που εντοπίζονται στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις στο πλαίσιο της λεγόμενης διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου (συντονισμός οικονομικών πολιτικών).

Όπως επισήμανε η επίτροπος Συνοχής, Ελίζα Φερέιρα, οι μεταρρυθμίσεις με τη στήριξη του ΤSI είναι αναγκαίες για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, την ενίσχυση των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης, την ενδυνάμωση των κοινωνικών και εκπαιδευτικών συστημάτων και, συνολικά, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των κρατών μελών και των εμπλεκόμενων μερών όταν αντιμετωπίζουν δύσκολες προκλήσεις και παγκόσμιες κρίσεις.Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα