Χρ. Σταϊκούρας: Το «Ελληνικό» θα ενισχύσει το ΑΕΠ κατά 2,4% και θα δημιουργήσει 75.000 εργασίας

Σημαντική προτεραιότητα της κυβέρνησης
Τρίτη, 23 Μαρτίου 2021 16:51
UPD:17:02
Eurokinissi/ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Μια από τις σημαντικότερες αναπτυξιακές προτεραιότητες της κυβέρνησης, χαρακτήρισε στην ομιλία του στη βουλή, ο υπουργός Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρας, την εκκίνηση της επένδυσης στο πρώην αεροδρόμιο, καθώς, όπως είπε, η επένδυση θα αγγίξει τα 8 δις. ευρώ, αναμένεται να δημιουργηθούν  75.000 θέσεις εργασίας, ενώ θα συμβάλλει στην ενίσχυση του ΑΕΠ κατά 2,4%, μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσής του.

Ο υπουργός τόνισε ότι με μέγεθος μεγαλύτερο των 2.000.000 τ.μ., θα αποτελέσει τον πυρήνα της σύνδεσης του θαλάσσιου μετώπου με τον ορεινό όγκο του Υμηττού και έναν σημαντικότατο και αναγκαίο πνεύμονα πρασίνου για τον αστικό ιστό της Αθήνας, ενώ εκτιμάται ότι τα φορολογικά έσοδα για το Ελληνικό Δημόσιο, κατά την 25ετή επενδυτική δραστηριότητα του έργου (κατασκευή και λειτουργία), θα ξεπεράσουν τα 14 δισ. ευρώ, σε φόρους εισοδήματος, εταιρικούς φόρους, ασφαλιστικές εισφορές, φόρους ακινήτων και ΦΠΑ.

Επίσης, ο υπουργός ανέφερε ότι η παρούσα νομοθετική πρωτοβουλία έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

  • Είναι συνεκτική, καθώς περιλαμβάνει σε ένα νομοθέτημα τα σημαντικότερα προαπαιτούμενα της επένδυσης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών.
  • Είναι αποτελεσματική, διότι επέρχεται η ιδιοκτησιακή ωρίμανση του έργου, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια δικαίου και την πλήρη διαφάνεια και δημοσιότητα για όλους τους μελλοντικούς αγοραστές.
  • Είναι πρακτική, καθώς ρυθμίζονται διάφορες διαδικαστικές εκκρεμότητες και ενισχύεται περαιτέρω η ταχύτητα, η ευελιξία και η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας.
  • Είναι όμως κυρίως εμβληματική, διότι με αυτή ολοκληρώνεται μια πράξη δημοσίου συμφέροντος, όπως αναλυτικά θα εκθέσω στη συνέχεια αναφορικά με τη συμφωνία διανομής του ακινήτου.

Προς την κατεύθυνση, όπως είπε ο υπουργός  της ολοκλήρωσης των προαπαιτουμένων και της άμεσης εκκίνησης του Επένδυσης, το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει:

1. Την κύρωση της σύμβασης διανομής και του ειδικού διαγράμματος διανομής.

2. Τη σύσταση δικαιώματος επιφανείας ακινήτου Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά.

3. Τη ρύθμιση της διαδικασίας εισφοράς των εμπραγμάτων δικαιωμάτων επιφάνειας και πλήρους κυριότητας των ακινήτων του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά.

4. Την παροχή της δυνατότητας διενέργειας πρόδρομων εργασιών, χωρίς καμία επιβάρυνση του Ελληνικού Δημοσίου.

Ειδικότερα, συνέχισε, με το παρόν σχέδιο νόμου:

1. Κυρώνεται η σύμβαση διανομής, με το προσαρτώμενο σ’ αυτήν ειδικό διάγραμμα διανομής, που υπογράφηκε, στις 9 Μαρτίου 2021, μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του ΤΑΙΠΕΔ, ως εξ αδιαιρέτου συγκυρίων των διανεμομένων ακινήτων.

2. Συστήνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3986/2011, δικαίωμα επιφάνειας εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου προς το ΤΑΙΠΕΔ για χρονική διάρκεια 99 ετών, η οποία αρχίζει από τη μεταβίβαση των εμπραγμάτων δικαιωμάτων από το ΤΑΙΠΕΔ στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.

3. Παρέχεται η δυνατότητα μεταβίβασης ολόκληρου του δικαιώματος της επιφανείας ως αντικείμενο εισφοράς σε είδος, στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., ή ποσοστού ή μέρους ή ακόμη και του συνόλου του δικαιώματος επιφανείας, προς τρίτους ή εισφοράς του σε εταιρείες, από την επιφανειούχο ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., καθώς και τον εκάστοτε επιφανειούχο, για οποιαδήποτε νόμιμη αιτία.

4. Προβλέπεται ότι με τη λήξη ή απόσβεση του δικαιώματος της επιφάνειας, ο εκάστοτε επιφανειούχος υποχρεούται να παραδώσει την κατοχή των κτισμάτων ή των εν γένει κατασκευών και των τυχόν οριζόντιων ή κάθετων ιδιοκτησιών, στον κύριο του εδάφους.

5. Προβλέπεται η δυνατότητα τροποποίησης των όρων της υπό κύρωση σύμβασης με έγγραφη συμφωνία που θα περιβληθεί τον τύπο του ιδιωτικού εγγράφου μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του ΤΑΙΠΕΔ.

6. Ρυθμίζεται η διαδικασία εισφοράς των εμπραγμάτων δικαιωμάτων επιφανείας και πλήρους κυριότητας των ακινήτων του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά από το ΤΑΙΠΕΔ προς κάλυψη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., κατά το ποσό των 911,2 εκατ. ευρώ.

7. Ρυθμίζονται τα διαδικαστικά ζητήματα της πραγματοποίησης της σύμβασης μεταβίβασης (εισφοράς) των εμπραγμάτων δικαιωμάτων από το ΤΑΙΠΕΔ στην ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.

8. Παρέχεται η δυνατότητα στον αγοραστή, πριν από τη μεταβίβαση των μετοχών για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., να πραγματοποιήσει, εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά, με δικές του δαπάνες, δική του πρωτοβουλία και ευθύνη, τις ρητά προσδιοριζόμενες στο εν λόγω άρθρο ενέργειες – εργασίες, χωρίς επιβάρυνση του Ελληνικού Δημοσίου.

Στη συνέχεια, ο κ. Σταϊκούρας αναφέρθηκε σχετικά με τη συμφωνία διανομής επί του ακινήτου, λέγοντας πως το αποτέλεσμα, της διανομής της έκτασης αποτελεί προϊόν πολύμηνων διαπραγματεύσεων μεταξύ του υπουργείου Οικονομικών και του ΤΑΙΠΕΔ, από τη μια πλευρά, και του φορέα της επένδυσης από την άλλη, ξεκινώντας από το μηδέν. 

«Δεδομένου ότι ο επενδυτής καθίσταται επιφανειούχος όλης της έκτασης για 99 χρόνια, η διαπραγμάτευση, επί της ουσίας, αφορούσε την κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου επί του 70% της έκτασης, μετά από αυτή την περίοδο, όπως αναφέρεται ξεκάθαρα και στον νόμο, ‘το Ειδικό Διάγραμμα Διανομής συνετάγη έχοντας ως υπόβαθρο τα διαγράμματα τα οποία συνοδεύουν τις ΚΥΑ Μητροπολιτικού Πάρκου, ΚΥΑ Έγκρισης Πολεοδομικών Μελετών, και τις ΚΥΑ Ζωνών Ανάπτυξης’», εξήγησε. 

Συνεπώς, υποστήριξε ο υπουργός, ό,τι ορίζουν οι σχετικές ΚΥΑ για τον κοινόχρηστο αιγιαλό, τα ρέματα, τον μεγάλο διαμπερή πεζόδρομο που συνδέει τις γειτονιές ανατολικά με την παραλία, την έξοδο του πάρκου στη θάλασσα, τις εκτάσεις κοινωνικής ανταποδοτικότητας κ.λπ., όλα συνεχίζουν και ισχύουν απαρέγκλιτα, διευκρινίζοντας ότι το Ειδικό Διάγραμμα Διανομής δεν τροποποιεί, σε κανένα σημείο, ούτε το προεδρικό διάταγμα, ούτε τις υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί.

Σύμφωνα με τον κ. ΣταΪκούρα, αναλυτικά η συμφωνία, δηλαδή ποια είναι τα τμήματα της έκτασης που θα παραμείνουν στην ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου, έχει ως εξής:

  • Το Δημόσιο διατηρεί την πλήρη κυριότητα της ζώνης εκμετάλλευσης όπου θα βρίσκεται το καζίνο, δηλαδή της μοναδικής ζώνης ανάπτυξης της περιοχής του τέως αεροδρομίου.
  • Στο Δημόσιο περιέρχονται, κατά κυριότητα, 7 οικοδομικά τετράγωνα της βόρειας ζώνης πολεοδόμησης, που προορίζεται να αναπτυχθεί με χρήσεις πολεοδομικού κέντρου, ενώ θα αποτελεί περιοχή υπερτοπικού και πολυ-λειτουργικού χαρακτήρα, με κυρίαρχες χρήσεις εμπορίου, γραφείων, τουρισμού, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας, και, συμπληρωματικά, κατοικίας (με ποσοστό μάλιστα κατοικίας μόλις 10% της συνολικής επιτρεπόμενης σε αυτήν δόμησης).
  • Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί την πλήρη κυριότητα ολόκληρης της νοτιοανατολικής ζώνης ανάπτυξης του παράκτιου μετώπου, όπου η υφιστάμενη μαρίνα διατηρείται και ενισχύεται με λειτουργίες εμπορίου και υπερτοπικού τουρισμού.

Επεσήμανε επίσης ότι αυτή τη στιγμή που διανέμεται το ακίνητο, δεν υπάρχουν επί του εδάφους κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι, και δεν έχουν ακόμα δημιουργηθεί, πολλώ δε μάλλον υλοποιηθεί, επί του εδάφους. Οι χώροι αυτοί, είπε, προσδιορίζονται, επί του παρόντος, μόνο στις μελέτες για τις περιοχές πολεοδόμησης, και σε καμία περίπτωση δεν έχουν αποδοθεί στους δικαιούχους τους, όσο δεν υπάρχουν και δεν έχουν κατασκευαστεί, ενώ θα δημιουργηθούν και θα υλοποιηθούν στο μέλλον, μετά την μεταβίβαση των μετοχών στον επενδυτή.

«Συνεπώς, η διανομή γίνεται στο συνολικό ακίνητο του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά, το θεσμικό όριο του οποίου επικυρώθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης, και η επιφάνεια του οποίου είναι 6.008.075 τ.μ. Επί αυτής της συνολικής επιφάνειας διανέμεται η πλήρης κυριότητα μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΤΑΙΠΕΔ, και σύμφωνα με τη Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών (ΣΑΜ), το ΤΑΙΠΕΔ οφείλει να πάρει κατά πλήρη κυριότητα 30% της έκτασης του πρώην αεροδρομίου και 30% της παράκτιας ζώνης», επεσήμανε. 

Αναφορικά με το ζήτημα των περιφράξεων, ο υπουργός είπε ότι οι ρυθμίσεις αφορούν δύο διαφορετικές κατηγορίες: Η μία αφορά στο σύνολο του Πόλου και κρίνεται απαραίτητη για λόγους ασφάλειας εργοταξίου και θα υλοποιείται τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών,  ενώ η  δεύτερη αφορά αποκλειστικά στα γήπεδα του Μητροπολιτικού Πόλου, και ειδικότερα στη δυνατότητα κατασκευής περιφράξεων εντός του γηπέδου του Πάρκου και εντός των γηπέδων των Ζωνών Ανάπτυξης. 

«Σε καμία περίπτωση δεν περιλαμβάνει τις Περιοχές Πολεοδόμησης, όπως είναι η γειτονιά του Αγίου Κοσμά, για την οποία ισχύει προφανώς ό,τι ορίζει ο ΝΟΚ για τις περιφράξεις, χωρίς καμία εξαίρεση. Η ρύθμιση αυτή για το Πάρκο (έκτασης 2.000.000 τμ.), και τις Ζώνες Ανάπτυξης του Πόλου (έκτασης μέχρι και 630.000 τμ.), κρίνεται απολύτως απαραίτητη, ακριβώς λόγω του μεγέθους τους και του πλήθους των διαφορετικών χρήσεων και δραστηριοτήτων που θα υποδεχτούν, ώστε να μπορούν στην πραγματικότητα να λειτουργήσουν ως πολυ-λειτουργικοί χώροι (αθλητισμού, αναψυχής, πολιτισμού κ.λπ.)», δήλωσε χαρακτηριστικά. 

Ο υπουργός, υπογράμμισε επίσης ότι η αξιολόγηση της συμφωνίας διανομής μπορεί να γίνει τόσο με ποιοτικά όσο και με ποσοτικά κριτήρια ως εξής:

- Η ζώνη εκμετάλλευσης όπου θα βρίσκεται το καζίνο, αποτελεί την πλέον «προνομιούχο» χωρική ενότητα στη μία και μοναδική ζώνη ανάπτυξης της περιοχής του τέως αεροδρομίου, καθώς είναι παρακείμενη στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, με απευθείας πρόσβαση στο παράκτιο μέτωπο, ενώ σε αυτή χωροθετείται το ολοκληρωμένο τουριστικό συγκρότημα (κτίριο ύψους 200 μέτρων), με το καζίνο. 

- Αυτή η Ζώνη Εκμετάλλευσης αποτελεί κομβικό σημείο σύνδεσης κινήσεων από και προς το παράκτιο μέτωπο.

- Αποτελεί, επίσης, μία ζώνη με απαράμιλλη θέα προς τη θάλασσα, το βουνό, το αστικό περιβάλλον, το μητροπολιτικό πάρκο πρασίνου και αναψυχής, αλλά ακόμη και με το γήπεδο γκολφ της Γλυφάδας.

- Το ολοκληρωμένο τουριστικό συγκρότημα προορίζεται να φιλοξενεί ξενοδοχείο επιλεκτικού τουρισμού, με στόχο την προσέλκυση επισκεπτών υψηλού επιπέδου.

- Είναι αμφίβολο εάν υφίσταται αντίστοιχο εμβληματικό συγκρότημα, όπως το ολοκληρωμένο τουριστικό συγκρότημα με το καζίνο, στον χώρο της ΝΑ Μεσογείου, το οποίο να μπορεί να λειτουργεί σε συνάφεια με τις εγκαταστάσεις μιας από τις πλέον σύγχρονες πρότυπες μαρίνες της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου.

- διαίτερης σημασίας είναι επίσης και η διατήρηση της κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου σε ολόκληρη τη νοτιοανατολική ζώνη του παρακτίου μετώπου. Συστατικό στοιχείο της εν λόγω ζώνης αποτελεί το πρώην Ολυμπιακό Κέντρο Ιστιοπλοΐας Αγίου Κοσμά και το φυσικό στοιχείο της ακτής.

-  Η υπάρχουσα ολυμπιακή μαρίνα διατηρείται και ενισχύεται με λειτουργίες εμπορίου και υπερτοπικού τουρισμού.

- Στο ανατολικό όριο της ζώνης, προβλέπεται υπέργεια σύνδεση με πεζόδρομο-πεζογέφυρα πάνω από τη Λεωφόρο Ποσειδώνος, εξασφαλίζοντας στο σημείο αυτό την άμεση σύνδεση του παράκτιου μετώπου με την ενότητα του ολοκληρωμένου τουριστικού συγκροτήματος, του οποίου η κυριότητα επίσης παραμένει στο Ελληνικό Δημόσιο.

- Ειδικότερα, η πρώην ολυμπιακή μαρίνα αποτελεί το σημαντικότερο στοιχείο του νοτιότερου θύλακα της παράκτιας περιοχής του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά. Στο σύνολο της έκτασης της εν λόγω ζώνης, προβλέπονται διάφορες χρήσεις. Ανάμεσα σε αυτές προφανώς ξεχωρίζουν το εμπορικό κέντρο και το εμβληματικό ξενοδοχείο της μαρίνας.

Επιπλέον,  σύμφωνα με τον κ. Σταϊκούρα, ιδιαίτερης σημασίας είναι και η διατήρηση της κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου στη βόρεια ζώνη πολεοδόμησης «Πολεοδομικού Κέντρου Λεωφόρου Βουλιαγμένης», που προορίζεται να αποτελεί περιοχή υπερτοπικού και πολυ-λειτουργικού χαρακτήρα, με κυρίαρχες χρήσεις εμπορίου, γραφείων, τουρισμού, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας. 

Ανάμεσα σε 2 σταθμούς Μετρό, σημείωσε, «επί της πλέον σημαντικής Λεωφόρου που συνδέει το κεντρικό πολεοδομικό συγκρότημα της πρωτεύουσας με την παράκτια ζώνη Νότιου Σαρωνικού, το «Πολεοδομικό Κέντρο Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά» προορίζεται να αποτελέσει τον πλέον σημαντικό και οργανωμένο υποδοχέα παραγωγικών δραστηριοτήτων, σε συνδυασμό με τουρισμό και αναψυχή». 

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην εξασφάλιση δωρεάν παραχώρησης χρήσης για 75 χρόνια, 3 ισόγειων χώρων, 300 τ.μ. έκαστος, υψηλής προβολής και επισκεψιμότητας στο εμπορικό κέντρο που σχεδιάζεται να αναπτυχθεί στη «Γειτονιά Επιχειρηματικού Κέντρου Λεωφόρου Βουλιαγμένης», στο επιχειρηματικό κέντρο (business park) που σχεδιάζεται να αναπτυχθεί επίσης στην ίδια «Γειτονιά» και, τέλος, στις αθλητικές εγκαταστάσεις που σχεδιάζεται να αναπτυχθούν στην περιοχή του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής.

Όσον αφορά την ποσοτική αξιολόγηση της συμφωνίας διανομής, ο υπουργός επεσήμανε ότι το ΥΠΟΙΚ, απευθύνθηκε στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, πριν την εκκίνηση της διαπραγμάτευσης, για να ζητήσει τη γνώμη του ως προς τη διανομή, το οποίο πρότεινε να παραμείνει στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου και της δομήσιμης επιφάνειας που τελικά παραμένει κατόπιν της διαπραγμάτευσής μας, έχει ως εξής:

  • 50,36% περισσότερη δομήσιμη επιφάνεια στην ιδιοκτησία και προς όφελος του Ελληνικού Δημοσίου, ήτοι 336.434,39 περισσότερα τ.μ.

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο υπουργός, αναφέρθηκε στην τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών, τονίζοντας ότι:

1. Δρομολογούνται οι διαδικασίες, ώστε οι δωρεές, συνολικού ύψους 500.300 ευρώ, που κατέθεσαν, από τον περασμένο Απρίλιο, πολίτες και επιχειρήσεις στον Ειδικό Λογαριασμό Αποπληρωμής Εκτάκτων Δαπανών για την αντιμετώπιση του COVID-19, να αξιοποιηθούν για την προμήθεια 10 ασθενοφόρων.

«Σε καθεμία από τις επτά Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ) της χώρας θα διατεθεί ένα ασθενοφόρο, ενώ οι τρεις μεγαλύτερες ΥΠΕ – Αττικής, Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος και Μακεδονίας – θα λάβουν από δύο ασθενοφόρα η καθεμία», είπε, ευχαριστώντας τους 440 πολίτες και επιχειρήσεις που, υπό ιδιαίτερα δύσκολες οικονομικά συνθήκες, συνέβαλαν με τις δωρεές τους στην κοινή, κρίσιμη μάχη για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης και των επιπτώσεών της. 

2. Επιλύεται το ζήτημα της καταβολής στους πρώην εργαζομένους της Ελληνικής Βιομηχανίας Οχημάτων (ΕΛΒΟ) Α.Ε. των αποζημιώσεων που δικαιούνται κατόπιν της αποχώρησής τους, λόγω συνταξιοδότησης, και οι οποίες δεν είχαν καταβληθεί στο πλαίσιο της ειδικής εκκαθάρισης της ΕΛΒΟ Α.Ε. «Η καταβολή γίνεται άμεσα, κατόπιν υποβολής αίτησης και των προβλεπόμενων δικαιολογητικών στη Διεύθυνση Εποπτευόμενων Φορέων του Υπουργείου Οικονομικών», σημείωσε.

3. Επικαιροποιείται η έννοια των δαπανών λειτουργίας της επιχείρησης που λαμβάνονται υπόψη και αφαιρούνται ως έξοδα διαχείρισης, πριν από τη σύνταξη του πίνακα κατάταξης των πιστωτών από τον ειδικό διαχειριστή. Καθώς προστίθενται στις εν λόγω δαπάνες όλες οι γένει αδιακρίτως φύσεως και αιτίας απαιτήσεις και αποζημιώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση εργασίας.

4.  Παρατείνεται, έως την 30ή Ιουνίου 2021, η ισχύς του Νόμου 4681/2020 ως προς την άδεια παραγωγής αντισηπτικών για την αντιμετώπιση του κορονοϊού COVID- 19.

5. Παρατείνεται εκ νέου, έως και την:

  • 31η Δεκεμβρίου 2021, η ισχύς εφαρμογής του υπερμειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. 6%, στα είδη ατομικής υγιεινής και προστασίας (ιατρικές μάσκες και γάντια, σαπούνι, αντισηπτικά, αιθυλική αλκοόλη).
  • 30ή Σεπτεμβρίου 2021, η ισχύς εφαρμογής μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. 13%, για συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες του Κώδικα Φ.Π.Α.

6. Ρυθμίζονται ζητήματα που συνδέονται με την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών.

Ειδικότερα υπογράμμισε ότι:

- Επιτρέπεται η παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών και σε όμορα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια, μέχρι τις 31/10/2021, υπό τους οριζόμενους κατά νόμο περιορισμούς και προϋποθέσεις.

- Αυξάνεται, εξαιρετικά για το έτος 2021, το ποσοστό επί του ανταλλάγματος παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας που αποδίδεται υπέρ Ο.Τ.Α. από 60% σε 70%, ενώ ταυτόχρονα μειώνεται το ποσοστό που αποδίδεται στο Δημόσιο από 40% σε 30%.

- Ειδικώς για το τρέχον έτος, ορίζεται το ύψος του καταβαλλόμενου ανταλλάγματος σε ποσοστό 60% επί του αρχικώς υπολογισθέντος ανταλλάγματος.

- Απαλείφεται ο χαρακτηρισμός του είδους του δρόμου (δημοτικός), ο οποίος παρεμβάλλεται μεταξύ των αναφερόμενων επιχειρήσεων και της κοινόχρηστης ζώνης αιγιαλού και παραλίας, βάσει του οποίου η ιδιότητα του ομόρου διατηρείται, προκειμένου να είναι δυνατή η παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας στις επιχειρήσεις αυτές, χωρίς δημοπρασία.Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα