Η Τρ. Πειραιώς συμμετέχει στο πρόγραμμα «Γέφυρα ΙΙ»

Τετάρτη, 28 Απριλίου 2021 23:36

Στο πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ» συμμετέχει η Τράπεζα Πειραιώς, στηρίζοντας, όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση της, έμπρακτα τις ελληνικές επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες της πανδημίας.

Όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση, το νέο πρόγραμμα αφορά στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών που έχουν αποδεδειγμένα πληγεί από την πανδημία του κορωνοϊού, δηλαδή έχουν υποστεί κατά 20% μείωση του κύκλου εργασιών κατά το 2020 συγκριτικά με το 2019. Απευθύνεται δε, τόσο σε επιχειρήσεις που έχουν εξυπηρετούμενες οφειλές, όσο και σε επιχειρήσεις που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις δανειακές τους υποχρεώσεις.

Το πρόγραμμα

Τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι:

•Επιδότηση μηνιαίας δόσης επιχειρηματικών δανείων για 8 μήνες.

•Επιδότηση τόσο του κεφαλαίου, όσο και των τόκων του δανείου.

•Επιβράβευση των συνεπών δανειοληπτών, με υψηλά ποσοστά επιδότησης, που φθάνουν μέχρι και το 90% της μηνιαίας δόσης.

•Επιδότηση δόσης μέχρι και το 80% για επιχειρήσεις που έχουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια προκειμένου να τα ρυθμίσουν έως τις 15/07/2021 και να αποφύγουν κατασχέσεις και πλειστηριασμούς.

Διαδικασία αίτησης

Η διαδικασία της αίτησης στο νέο πρόγραμμα, τονίζεται στην ανακοίνωση, είναι απλή, γρήγορη και πλήρως ηλεκτρονική, χωρίς να απαιτούνται δικαιολογητικά για οτιδήποτε ήδη υπάρχει διαθέσιμο σε βάσεις δεδομένων των δημόσιων και ιδιωτών πιστωτών. Προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα και την παροχή κρατικής επιδότησης είναι η πλήρωση των κριτηρίων επιλεξιμότητας, τα οποία είναι ανάλογα του μεγέθους της επιχείρησης.

Οι δικαιούχοι μπορούν να κάνουν αίτηση, έως τις 9 Μαΐου 2021, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) του υπουργείου Οικονομικών "Επιδότηση Δανείων-Γέφυρα ΙΙ" χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του TAXISnet.

Αναλυτικές πληροφορίες για τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Τράπεζας Πειραιώς www.piraeusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας σε όλη την Ελλάδα.
 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα