Όλες οι ψηφιακές υπογραφές μέσα από τις τράπεζες

Η Commission αναλαμβάνει την πρωτοβουλία
Κυριακή, 05 Σεπτεμβρίου 2021 07:10
UPD:07:48

Της Ειρήνης Σακελλάρη
esakellari@naftemporiki.gr

Οι τράπεζες καθίστανται ως η αρχή του ψηφιακού λόγου και όλων των ψηφιακών ταυτοτήτων που θα σχετίζονται με τον ευρύ και στενότερο δημόσιο τομέα.

Την λογική αυτή ήδη έχει επιβάλει το Ελληνικό Δημόσιο- για εξουσιοδοτήσεις και άλλες υπηρεσίες η ταυτοποίηση διενεργείται από το e-banking-  ενώ το έργο αρχίζει να αποκτά ενιαία χαρακτηριστικά για όλη την Ευρώπη.

Οι χρήστες πολύ σύντομα θα είναι σε θέση να επιλέγουν μέσα από μια εργαλειοθήκη τα χαρακτηριστικά της ταυτότητας που τους καλύπτει και να προχωρούν τις σχετικές εργασίες. Mιας και το έργο προσλαμβάνει ενιαία ευρωπαϊκά χαρακτηριστικά οι τράπεζες δράττονται της ευκαιρίας όπως όλα δείχνουν να περιορίσουν μέσα από κοινοτικά κονδύλια το κόστος μιας επιβεβλημένης αναβάθμισης. 

Η πρόταση προάγει την ασφάλεια- αντίστοιχη με την προσωπική επαφή- την εξέλιξη, τη διεύρυνση υπηρεσιών.

Οι τράπεζες θέτουν ως όρο να γνωρίζουν τα πάντα για την ανταλλαγή πληροφοριών όταν χρησιμοποιούνται ως μέσον για να γίνει κάτι τέτοιο και να μπορούν να ελέγξουν την ασφάλεια αυτής της ανταλλαγής.

Ο τραπεζικός τομέας λοιπόν  ζητά τη συμμετοχή στην ανάπτυξη της Εργαλειοθήκης e-ID της Ευρωπαϊκής Ενωσης 

Αυτή ήταν η κοινή απάντηση των Eνώσεων του  Ευρωπαϊκού Πιστωτικού Τομέα στη διαβούλευση της Επιτροπής για την ψηφιακή ταυτότητα

Οι Ευρωπαϊκές Ενώσεις Χρηματοπιστωτικού Τομέα (ECSA), υπέβαλαν κοινή  τοποθέτηση στο τέλος του περασμένου μήνα  στην πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ένα σύστημα ψηφιακής ταυτότητας της ΕΕ για διαδικτυακές συναλλαγές σε όλα τα κράτη μέλη.

Οι  Ενώσεις  περιλαμβάνουν την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Τραπεζών (EBF), τον Ευρωπαϊκό Όμιλο Τραπεζών Ταμιευτηρίου και Λιανικής (ESBG) και την Ευρωπαϊκή Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών (EACB).

Οι τράπεζες καθολικά την πρόταση της Επιτροπής, που ανακοινώθηκε στις 3 Ιουνίου,  για τη θέσπιση πλαισίου για την Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Ταυτότητα, καθώς και τις υψηλές φιλοδοξίες που περιγράφονται στην πρωτοβουλία, οι οποίες αντιπροσωπεύουν μια θετική εξέλιξη στη δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού ενιαίου δείγματος ψηφιακής υπογραφής.

Μια ευρωπαϊκή ψηφιακή ταυτότητα θα καταστήσει δυνατή την προσφορά ταχύτερων διαδικασιών ενσωμάτωσης και τη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα το ίδιο επίπεδο ασφάλειας με την προσωπική επικοινωνία. Οι Ενώσεις πιστεύουν ότι η πρόταση θα συμβάλει τελικά στη διευκόλυνση της υιοθέτησης ψηφιακών τραπεζικών υπηρεσιών.

Η πρόταση της Επιτροπής στοχεύει στην παροχή ενός οικοσυστήματος διαπιστευτηρίων που αξιοποιεί μια νέα αρχιτεκτονική πορτοφολιού με πολλές λύσεις ταυτότητας, το οποίο έχει τη δυνατότητα να αυξήσει περαιτέρω την καινοτομία προς όφελος όλων των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και πολιτών. Το προτεινόμενο αποκεντρωμένο μοντέλο ευνοεί την προσωπική αυτονομία και αυξάνει την προστασία των προσωπικών δεδομένων, δίνοντας στους χρήστες τον έλεγχο των χαρακτηριστικών της ταυτότητάς τους.

Οι Ενώσεις πιστεύουν ότι η πρόταση θα δώσει κίνητρα στα κράτη μέλη να επιταχύνουν την ανάπτυξη λύσεων e-ID με ευρύ πεδίο χρήσης και δυνητικά πολύ υψηλότερα ποσοστά υιοθέτησης.

 Παρέχει επίσης λόγους για την επικύρωση ορισμένων χαρακτηριστικών έναντι δημόσιων πηγών. Αυτή είναι μια ευπρόσδεκτη εξέλιξη, ιδιαίτερα σε διαδικασίες όπου απαιτείται υψηλό επίπεδο διασφάλισης αυτών των χαρακτηριστικών . 

Όταν ενεργούν ως υποστηρικτικά μέρη, οι τράπεζες πρέπει να γνωρίζουν την αλυσίδα εμπιστοσύνης στην ανταλλαγή δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων των εμπλεκόμενων παραγόντων) και πρέπει να είναι σε θέση να ελέγχουν αμέσως την εγκυρότητα των διαπιστευτηρίων.

Πρόσκληση για συμμετοχή του τραπεζικού τομέα στην Εργαλειοθήκη

Οι Ενώσεις εκτιμούν τη συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, των κρατών μελών και του ιδιωτικού τομέα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεργάζονται συντονισμένα για μια κοινή εργαλειοθήκη. Η ευρωπαϊκή ψηφιακή ταυτότητα θα πρέπει να βασίζεται σε υπάρχουσες (και επερχόμενες) εθνικές κοινοποιημένες λύσεις e-ID. Οι Ενώσεις πιστεύουν ότι ο τραπεζικός τομέας πρέπει επίσης να συμμετέχει στην ανάπτυξη της Εργαλειοθήκης. Οι τράπεζες μπορούν να είναι βασικοί εταίροι στη σύνταξη ενός οδικού χάρτη  που διασφαλίζει την επιτυχή υιοθέτηση e-ID, δεδομένου του ευρέος φάσματος των περιπτώσεων χρήσης και του σχετικού κόστους εφαρμογής.

Θα είναι βασικό να δημιουργηθεί μια κοινή αρχιτεκτονική που θα επιτρέπει στον ιδιωτικό τομέα να ενσωματώνει οποιοδήποτε ψηφιακό πορτοφόλι που έχει αναπτυχθεί σε αυτό το κανονιστικό πλαίσιο χωρίς πρόσθετη τεχνική επιβάρυνση, ανεξάρτητα από το πού εκδίδεται.

Οι Ενώσεις προσβλέπουν σε μια Εργαλειοθήκη που είναι ένα κοινό, ανοιχτά διαθέσιμο πρότυπο το οποίο  επιτρέπει την ανάπτυξη πολλαπλών, διαλειτουργικών λύσεων e-ID και που δίνει κίνητρα για τη συμμετοχή προγραμμάτων του ιδιωτικού τομέα.

Σχετικά με την Ομάδα Εργασίας e-ID των ECSA

Η Task Force e-ID των Ενώσεων συγκεντρώνει εμπειρογνώμονες από 36 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και εθνικές τραπεζικές ενώσεις με στόχο την έκφραση κοινής θέσης για ολόκληρο τον τομέα σχετικά με την ψηφιακή ταυτότητα. Η Ομάδα Εργασίας είναι έτοιμη να συμμετάσχει περαιτέρω στο στρατηγικό ζήτημα της ψηφιακής ταυτότητας με την Επιτροπή, τους συννομοθέτες της ΕΕ και ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων φορέων, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο.Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα