ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Συναλλαγές της Τράπεζας Πειραιώς

Παρασκευή, 01 Οκτωβρίου 2021 18:23
UPD:23:58

Η Εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX) ανακοινώνει με βάση τις διατάξεις του αρ. 6 της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 ότι η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. την ενημέρωσε την 1.10.2021 ότι:

  • στις 30.09.2021 απέκτησε 38.292 μετοχές της ATHEX (σύμβολο: ΕΧΑΕ)

Η συναλλαγή αφορά την απόκτηση ενεχύρου επί μετοχών στο πλαίσιο συμβάσεων πώλησης και μεταβίβασης επιχειρηματικών απαιτήσεων - τιτλοποίησης ν. 3156/2003.

Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. προς την εταιρεία γίνεται επειδή ο κ. Γεώργιος Χαντζηνικολάου είναι Πρόεδρος του Δ.Σ. της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Προέδρου, Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ATHEX.Προτεινόμενα για εσάς


Σχετικά σύμβολα

  • ΕΧΑΕΣχολιασμένα