ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Φορολογικό πιστοποιητικό για την χρήση 2020

Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2021 18:54
UPD:23:58

Η Εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι έλαβε φορολογικό πιστοποιητικό με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη μετά την ολοκλήρωση του ειδικού φορολογικού ελέγχου, που διενεργήθηκε από τους νόμιμους ελεγκτές, για τη χρήση 2020.

Φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς επιφύλαξη για τη χρήση 2020 έλαβαν επίσης και οι θυγατρικές Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. (ATHEXClear) και Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. (ATHEXCSD).Προτεινόμενα για εσάς


Σχετικά σύμβολα

  • ΕΧΑΕΣχολιασμένα