Το Brexit διατάραξε το εμπορικό ισοζύγιο Μεγ. Βρετανίας-Ε.Ε. σύμφωνα με νέα μελέτη

Σάββατο, 23 Οκτωβρίου 2021 21:35
REUTERS/© Sukree Sukplang / Reuters

Η συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας (TCA) μεταξύ ΕΕ και Ηνωμένου Βασιλείου μετά το Brexit δεν έχει δημιουργήσει ίσους όρους ανταγωνισμού για το εμπόριο, αλλά αντιθέτως έφερε ανισορροπία και μια  είδους «ελεύθερη» εμπορική σχέση – σύμφωνα με έκθεση του London School of Economics.

Η έκθεση, που επικαλείται το Euroactiv,  υποστηρίζει επίσης ότι η TCA , που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου, λίγες μέρες αφότου οι αξιωματούχοι ολοκλήρωσαν τις διαπραγματεύσεις τους, άφησε το Ηνωμένο Βασίλειο σε ένα εμπορικό κενό.

Η TCA «δημιουργεί ένα δίλημμα για το Ηνωμένο Βασίλειο: είτε να τηρήσει τα πρότυπα της ΕΕ για να διατηρήσει το εμπόριο με τους Ευρωπαίους, είτε να προβεί σε τροποποιήσεις προκειμένου να οδηγήσει σε νέες συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών. Παρόλα αυτά, στην δεύτερη περίπτωση υπάρχει ο κίνδυνος αποκοπής των εταιρειών του από την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά» – σύμφωνα με την έκθεση.

Η εμπορική συμφωνία προβλέπει δασμολογικές και χωρίς ποσοστώσεις συναλλαγές αγαθών μεταξύ ΕΕ και Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά ελάχιστα καλύπτει το εμπόριο υπηρεσιών. Εν τω μεταξύ, η επιβολή σε μη δασμολογικούς φραγμούς έχει πλήξει σημαντικά τις μικρές επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου.

 Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα