ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Ορισμός Επιτελικής Διευθύντριας Εσωτερικού Ελέγχου

Τετάρτη, 10 Νοεμβρίου 2021 18:02
UPD:23:58

Η Εταιρεία «Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών» σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4706/2020 και των σχετικών εγκυκλίων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι, με την από 25.10.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Ελέγχου, από 1.1.2022, η κα Γεωργία Μουρλά ορίζεται ως Επικεφαλής της Επιτελικής Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου του Ομίλου και παράλληλα, αναλαμβάνει καθήκοντα Εσωτερικού Ελεγκτή της Εταιρείας, μετά την αποχώρηση του κ. Νικόλαου Μπαρλίγκα, λόγω συνταξιοδότησης, την 31.12.2021.

Η κα Μουρλά εργάζεται στον Όμιλο από το 2011 σε θέσεις ευθύνης και, από τον Ιανουάριο του 2020, κατέχει τη θέση της Αναπληρώτριας Επιτελικής Διευθύντριας Σχέσεων με Εκδότριες.

Πριν από την ένταξή της στον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών, εργάστηκε για περισσότερα από 25 χρόνια σε εταιρείες παροχής ελεγκτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο και διετέλεσε Εταίρος της PricewaterhouseCoopers, επί σειρά ετών.

Η κα Μουρλά είναι απόφοιτος του King's College, University of London, διαθέτει την πιστοποίηση του Ορκωτού ελεγκτή του Institute of Chartered Accountants of England and Wales και είναι Ορκωτός ελεγκτής-λογιστής, μέλος (σε αναστολή) του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών Ελλάδος.

Ο Όμιλος ευχαριστεί θερμά τον κ. Μπαρλίγκα για την πολυετή προσφορά του από σημαντικές θέσεις ευθύνης.Προτεινόμενα για εσάς


Σχετικά σύμβολα

  • ΕΧΑΕΣχολιασμένα