Καταπατημένα ακίνητα του Δημοσίου: Ποιες αλλαγές δρομολογεί το ΥΠΟΙΚ

Σάββατο, 30 Απριλίου 2022 08:24
UPD:08:39
ΑΠΕ-ΜΠΕ/Παντελής Σαίτας

Λύση στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των καταπατημένων δημόσιων ακινήτων του υπουργείου Οικονομικών φιλοδοξεί να δώσει η νομοθετική πρωτοβουλία που προωθεί το ΥΠΟΙΚ, η οποία παρουσιάστηκε στο χθεσινό υπουργικό συμβούλιο.

Ειδικότερα, προβλέπεται ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου της διαδικασίας εξαγοράς των ακινήτων αυτών από πρόσωπα που τα κατέχουν σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του σχεδίου νόμου. Με τον τρόπο αυτό, σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ, εξυπηρετούνται σκοποί δημοσίου συμφέροντος, όπως η οριστική διευθέτηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου και η αποκατάσταση προσώπων που διατηρούν στα ακίνητα αυτά την κατοικία τους ή τον τόπο άσκησης της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Παράλληλα, προωθούνται η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου και η τουριστική, βιομηχανική και αγροτική ανάπτυξη της χώρας.

Οι στόχοι και τα οφέλη

Όπως αναφέρθηκε στη διάρκεια του χθεσινού υπουργικού συμβουλίου, το προτεινόμενο σχέδιο νόμου αποτελεί μια εναλλακτική λύση διαχείρισης-αξιοποίησης της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου με πολλαπλά οφέλη, η οποία αποβλέπει στην επίτευξη των παρακάτω στόχων:

  • Την αποδέσμευση της Πολιτείας από καταπατημένα ακίνητα, τα οποία δεν είναι απαραίτητα για την ικανοποίηση κρατικών αναγκών ή δεν εμπίπτουν σε προστατευόμενες από ειδική νομοθεσία κατηγορίες ακινήτων.
  • Την απαλλαγή των αρμόδιων διοικητικών υπηρεσιών και των δικαστικών Αρχών από εκκρεμείς γραφειοκρατικές διαδικασίες και δίκες, με αντίστοιχη μείωση του σχετικού διοικητικού βάρους.
  • Την εισροή σημαντικών εσόδων στον Κρατικό Προϋπολογισμό, τόσο άμεσα από την καταβολή του τιμήματος εξαγοράς, όσο και έμμεσα από την καταβολή φόρου μεταβίβασης, φόρου ακίνητης περιουσίας και την περαιτέρω αξιοποίηση των υπό εξαγορά ακινήτων.
  • Την επίλυση ενός διαχρονικού  κοινωνικού προβλήματος, που πηγάζει από το μετέωρο νομικό καθεστώς των μακροχρόνιων κατόχων και τις κοινωνικές αντιδράσεις που προκαλούνται κάθε φορά που η Πολιτεία σπεύδει να προστατεύσει την περιουσία της. Σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ, η κοινωνική διάσταση του σχήματος παραχώρησης αναδεικνύεται ιδιαίτερα σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η μη νόμιμη κατοχή δημοσίων κτημάτων οφείλεται όχι σε καταπάτηση, αλλά σε έλλειψη επαρκούς και έγκαιρης αντιμετώπισης και διαχείρισης κοινωνικών προβλημάτων από την ίδια την Πολιτεία, με αποτέλεσμα η δυνατότητα εξαγοράς να εμφανίζεται ως επιβεβλημένο μέτρο εκσυγχρονισμού και κοινωνικής δικαιοσύνης.
  • Τη θέσπιση μίας ταχείας και αυτοματοποιημένης διαδικασίας εξαγοράς, με σαφή και αντικειμενικά κριτήρια, αλλά και με δικλίδες ασφαλείας, ώστε να μην αποξενωθεί οριστικά το Δημόσιο από ακίνητα τα οποία είναι απαραίτητα για την ικανοποίηση κρατικών αναγκών ή που παρουσιάζουν περιβαλλοντικό ή αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό του τελικού τιμήματος εξαγοράς.
  • Η εκκαθάριση του περιουσιολογίου του Δημοσίου και η δημιουργία ασφάλειας δικαίου για τους κατόχους των επίδικων ακινήτων και τους τρίτους με αυτούς συναλλασσόμενους.
  • Ο περιορισμός στο μέλλον του φαινομένου της κατοχής δημοσίων και ανταλλάξιμων κτημάτων.

naftemporiki.grΠροτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα