Τράπεζα Κύπρου: Υπερκαλύφθηκε η έκδοση μετατρέψιμων χρεογράφων

Τρίτη, 29 Ιουλίου 2008 20:39

Yπερκαλύφθηκε η έκδοση μέχρι 573.409.701 ευρώ μετατρέψιμων χρεογράφων 2013/2018 συγκεντρώνοντας εγγραφές συνολικού ποσού 583 εκατομμυρίων ευρώ, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωσή της η Τράπεζα Κύπρου.

«Η τεράστια αυτή επιτυχία ενδυναμώνει περαιτέρω την κεφαλαιουχική βάση και ρευστότητα του Συγκροτήματος συμβάλλοντας στην ταχύτερη ανάπτυξη των εργασιών του» σημειώνεται.

Η τιμή διάθεσης των μετατρέψιμων χρεογράφων όπως καθορίστηκε από τη διαδικασία βιβλίου προσφορών (bookbuilding) ανέρχεται σε ένα ευρώ για το καθένα.

Οι ανέκκλητες αιτήσεις για ποσά μέχρι 20 εκατομμήρια ευρώ, οι οποίες υποβλήθηκαν από το επενδυτικό κοινό και θεσμικούς επενδυτές για αδιάθετα μετατρέψιμα χρεόγραφα ικανοποιήθηκαν πλήρως. Ανέκκλητες αιτήσεις για αδιάθετα Μετατρέψιμα Χρεόγραφα οι οποίες υποβλήθηκαν για ποσά πέραν των 20 εκατομμυρίων ευρώ ικανοποιήθηκαν μερικώς έτσι ώστε το συνολικό ποσό της έκδοσης να ανέλθει σε €573.409.701.

Οι επιστολές παραχώρησης μετατρέψιμων χρεογράφων στους αιτητές της έκδοσης μετατρέψιμων χρεογράφων θα σταλούν στις 8 Αυγούστου 2008.

Σύμφωνα πάντα με τη σχετική ανακοίνωση της τράπεζας, τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την έκδοση προορίζονται για την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας του συγκροτήματος και μαζί με τα προβλεπόμενα στο τριετές σχέδιο του συγκροτήματος αυξημένα αδιανέμητα κέρδη, θα επενδυθούν για την ταχύτερη ανάπτυξη των εργασιών και των μεγεθών του συγκροτήματος στην Κύπρο και το εξωτερικό.

Η τράπεζα έχει υποβάλει αίτηση στις αρμόδιες αρχές για εισαγωγή των Μετατρέψιμων Χρεογράφων στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα