ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝ.ΤΕΧΝΟΛΟΓ.ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝ.ΧΟΝΔΡ/ΡΙΟΥ & ΔΙΑΝΟΜΩΝ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ

Πέμπτη, 03 Νοεμβρίου 2011 17:08
Η ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι o κος ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ εκτελεστικό μέλος υπέβαλε την παραίτηση του με σκοπό την ανάληψη εκτελεστικών καθηκόντων ως μέλος του Δ.Σ και συγκεκριμένα τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου της θυγατρικής εταιρείας INTERNATIONAL GAMING AND ENTERΝTAINMENT με διακριτικό τίτλο IGE Α.Ε . Ως εκ τούτου το Δοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελείται απο τούς κάτωθι Ιωάννης - Νικόλαος Μεσημέρης του Γεωργίου Πρόεδρος μη Εκτελεστικό μέλος Χρήστος Μπιζούμης του Μίμη Αντιπρόεδρος Εκτελεστικό Μέλος Θωμάς Ρούμπας του Ιωάννη Δ/νων Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος Κωνσταντίνος Θεοτοκάς του Στεφάνου Μη Εκτελεστικό μέλος Βασίλειος Παππάς του Κωνσταντίνου Μη Εκτελεστικό μέλος Αλέξανδρος Λαβράνος του Σταματίου Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος Καλαμένιος Γεώργιος Του Χριστόδουλου - Χρήστου Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος


Προτεινόμενα για εσάς


Σχετικά σύμβολα

  • ΔΙΟΝΣχολιασμένα