ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝ.ΤΕΧΝΟΛΟΓ.ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝ.ΧΟΝΔΡ/ΡΙΟΥ & ΔΙΑΝΟΜΩΝ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ

Πέμπτη, 03 Νοεμβρίου 2011 17:07
Η ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σήμερα 3.11.2011 προέβη σε πώληση 120.000 ιδίων μετοχών σε φυσικό πρόσωπο έναντι τιμήματος 156.000 ευρώ με εξωχρηματιστηριακή πράξη μέσω της ΕΧΑΕ.Μετά την ανωτέρω πώληση η εταιρεία κατέχει 1.226.587 ίδιες μετοχές ήτοι ποσοστό 4,223% επι του μετοχικού κεφαλαίου .


Προτεινόμενα για εσάς


Σχετικά σύμβολα

  • ΔΙΟΝΣχολιασμένα