ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝ.ΤΕΧΝΟΛΟΓ.ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝ.ΧΟΝΔΡ/ΡΙΟΥ & ΔΙΑΝΟΜΩΝ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ

Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2011 17:03
Η ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σήμερα 16.11.2011 προέβη σε πώληση 300.000 ιδίων μετοχών σε φυσικό πρόσωπο έναντι τιμήματος 420.000 ευρώ μέσω της ΕΧΑΕ.Μετά την ανωτέρω πώληση η εταιρεία κατέχει 962.587 ίδιες μετοχές ήτοι ποσοστό 3,314% επι του μετοχικού κεφαλαίου


Προτεινόμενα για εσάς


Σχετικά σύμβολα

  • ΔΙΟΝΣχολιασμένα