ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝ.ΤΕΧΝΟΛΟΓ.ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝ.ΧΟΝΔΡ/ΡΙΟΥ & ΔΙΑΝΟΜΩΝ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ

Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2011 17:02
Η ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σήμερα 25.11.2011 προέβη σε πώληση 250.000 ιδίων μετοχών σε φυσικό πρόσωπο έναντι τιμήματος 325.000 ευρώ μέσω της ΕΧΑΕ.Μετά την ανωτέρω πώληση η εταιρεία κατέχει 712.587 ίδιες μετοχές ήτοι ποσοστό 2,453% επι του μετοχικού κεφαλαίου


Προτεινόμενα για εσάς


Σχετικά σύμβολα

  • ΔΙΟΝΣχολιασμένα