ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝ.ΤΕΧΝΟΛΟΓ.ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝ.ΧΟΝΔΡ/ΡΙΟΥ & ΔΙΑΝΟΜΩΝ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ

Πέμπτη, 08 Δεκεμβρίου 2011 14:50
Η ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι μεταξύ των θεμάτων της ΕΓΣ των μετόχων η οποία έχει συγκληθεί για την 12.12.2011 περιλαμβάνεται και η απόφαση περί επέκτασης του εταιρικού σκοπού στις εξής δραστηριότητες:Η οργάνωση- διαχείριση η διεξαγωγή και η εκμετάλλευση τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα, η απόκτηση αδείας, η δημιουργία δικτύου καταστημάτων ιδιόκτητου ή franchise, η εμπορία-αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού με εξοπλισμό, λογισμικό κλπ, η παροχή υπηρεσιών για την εγκατάσταση λειτουργία, εκμετάλλευση χώρων και μηχανημάτων, η συμμετοχή σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται ή επενδύουν στις παραπάνω δραστηριότητες.Η οργάνωση- διαχείριση συστήματος ON LINE για τη διεξαγωγή και εκμετάλλευση τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, η απόκτηση αδείας, η δημιουργία Ιστοτόπου με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών στοιχηματισμού και γενικά τυχερών διαδικτυακών τυχερών ή και τεχνικών παιγνίων, η εμπορία-αντιπροσώπευση οίκων του Εξωτερικού με εξοπλισμό, λογισμικό κλπ, η παροχή υπηρεσιών για την εγκατάσταση λειτουργία, εκμετάλλευση, η συμμετοχή σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται ή επενδύουν στις παραπάνω δραστηριότητες


Προτεινόμενα για εσάς


Σχετικά σύμβολα

  • ΔΙΟΝΣχολιασμένα