ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝ.ΤΕΧΝΟΛΟΓ.ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝ.ΧΟΝΔΡ/ΡΙΟΥ & ΔΙΑΝΟΜΩΝ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ

Παρασκευή, 09 Δεκεμβρίου 2011 12:12
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΗ ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ γνωστοποιεί και ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, κατ΄εφαρμογή των διατάξεων 5/204/2000, ότι πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της θυγατρικής της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕDIA VIS AE ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ».Από τους μετόχους της ως άνω εταιρίας, αποφασίστηκε η επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρίας, στον τομέα της παραγωγής και εμπορίας ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, την κατασκευή και εκμετάλλευση αιολικών και φωτοβολταικών πάρκων, την χρήση της γεωθερμίας, την παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία βιομάζας, την διενέργεια αφαλατώσεων, την εμπορία αναλώσιμων pellet.Μετά τούτων, αποφασίστηκε η αλλαγή της επωνυμίας της εταιρίας, η οποία έχει πλέον ως εξής «ΝΤΙΟΝΙΚ ENERGY ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ», ενώ ο διακριτικός τίτλος τροποποιήθηκε ως «DIONIC ENERGY A.Ε»Περαιτέρω και για την επίτευξη του σκοπού, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών, κατά το ποσό των ευρώ τριακοσίων χιλιάδων (€ 300.000) με την έκδοση 300.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης ενός ευρώ (€ 1,00).


Προτεινόμενα για εσάς


Σχετικά σύμβολα

  • ΔΙΟΝΣχολιασμένα