ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝ.ΤΕΧΝΟΛΟΓ.ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝ.ΧΟΝΔΡ/ΡΙΟΥ & ΔΙΑΝΟΜΩΝ : ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2011 13:43
Το Διοικητικό Συμβούλιο που εξελέγη από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων κατά τη σημερινή συνεδρίαση της 12ης Δεκεμβρίου 2011, κατόπιν ομόφωνης απόφασης των παρισταμένων μελών του, εκλέγει μετά από νόμιμη ψηφοφορία σύμφωνα με το καταστατικό, ως Πρόεδρο του Δ.Σ. με την ιδιότητα του μη εκτελεστικού μέλους τον κ. Ιωάννη-Νικόλαο Μεσημέρη του Γεωργίου, ως Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. με την ιδιότητα του εκτελεστικού μέλους τον κ. Χρήστο Μπιζούμη του Μίμη και ως Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας με την ιδιότητα του εκτελεστικού μέλους τον κ. Θωμά Ρούμπα του Ιωάννη. Οι υπόλοιποι εκλεγέντες θα είναι απλά μέλη του Δ.Σ. με τις ιδιότητες των εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών. Με την ιδιότητα των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ εξελέγησαν, με την ανωτέρω σημερινή απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, οι κκ. Αλέξανδρος Λαβράνος του Σταματίου και Ιωάννης Βενέτης του Ζώη.Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα διαρκέσει μέχρι την σύγκληση της αμέσως επόμενης μετά την λήξη της τριετούς θητείας τους Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας.Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα έχει ως εξής:1. Ιωάννης – Νικόλαος Μεσημέρης του Γεωργίου, δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών, οδός Ναυαρίνου αρ. 11, κάτοχος της υπ’ αριθμ. Ι. 673188/1974 ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Λειβαδιάς, Πρόεδρος Δ.Σ. – Μη Εκτελεστικό Μέλος 2. Χρήστος Μπιζούμης του Μίμη, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Ηλείας αρ. 30Α, κάτοχος της υπ’ αριθμ. Κ.220205/1977 ταυτότητας του ΚΓ’ Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. – Εκτελεστικό Μέλος3. Θωμάς Ρούμπας του Ιωάννη, επιχειρηματίας, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Πάρνηθος αρ. 10Α, κάτοχος της υπ’ αριθμ. ΑΒ 595985/2006 ταυτότητας του ΑΤ Ν.Ερυθραίας, Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος4. Κωνσταντίνος Θεοτοκάς του Στεφάνου, επιχειρηματίας, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Μακεδονίας αρ. 37, κάτοχο της υπ’ αριθμ. Ξ.256469/1989 ταυτότητας του ΙΔ’ Τμήματος Ασφαλείας Πειραιώς, Μέλος Δ.Σ. – Μη Εκτελεστικό Μέλος5. Βασίλειος Παππάς του Κωνσταντίνου, επιχειρηματίας, κάτοικος Αθηνών, οδός Δελβίνου αρ. 4, κάτοχος της υπ’ αριθμ. Χ.205884/21.3.2003 ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Κυψέλης, Μέλος Δ.Σ. – Μη Εκτελεστικό Μέλος6. Αλέξανδρος Λαβράνος του Σταματίου, λογιστής, κάτοικος Αθηνών, οδός Λοβάρδου αρ. 64, κάτοχος της υπ’ αριθμ. Μ.026060/1982 ταυτότητας του Η’ Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, Μέλος Δ.Σ. – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 7. Ιωάννης Βενέτης του Ζώη, σύμβουλο επενδύσεων, κάτοικο Αιγάλεω, οδός Πανόρμου αρ. 30-32, κάτοχο της υπ΄αρ. Μ.114601/2001 ταυτότητας του Κ.Ε. Αθηνών, Μέλος Δ.Σ. – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος


Προτεινόμενα για εσάς


Σχετικά σύμβολα

  • ΔΙΟΝΣχολιασμένα