ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝ.ΤΕΧΝΟΛΟΓ.ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝ.ΧΟΝΔΡ/ΡΙΟΥ & ΔΙΑΝΟΜΩΝ : Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007

Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2011 10:14
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007Η NTIONIK AEBE, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 (άρθρα 3 (ιστ), (ββ) και 21), σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 11 της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι o κος Ρούμπας Θωμάς ( Δ/νων Σύμβουλος) , προέβη στις 16.12.2011 σε αγορά δεκαεπτά χιλιάδες (17.000) μετοχές της Εταιρίας, συνολικής αξίας Euro 25.422,00, συναλλαγή που μας γνωστοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005.


Προτεινόμενα για εσάς


Σχετικά σύμβολα

  • ΔΙΟΝΣχολιασμένα