ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝ.ΤΕΧΝΟΛΟΓ.ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝ.ΧΟΝΔΡ/ΡΙΟΥ & ΔΙΑΝΟΜΩΝ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ

Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2011 18:30
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΗ ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι προέβη στην εκ μέρους της πώληση 22.500 μετοχών της θυγατρικής της εταιρίας ΕΝΑΛΕΝ ΑΕΚΕ, μετοχών που αποτελούν το 37,5% του μετοχικού της κεφαλαίου. Η πώληση έγινε σε επενδυτικό σχήμα το οποίο ανέλαβε την υποχρέωση της αποκλειστικής χρηματοδότησης της ΕΝΑΛΕΝ ΑΕΚΕ για την κατασκευή και λειτουργία του φωτοβολταικού πάρκου 2,2mw στο έλος Λακωνίας (θέση Ανοιγμα) . Η υλοποίηση ξεκινά άμεσα και έχει προγραμματισθεί να ολοκληρωθεί τα τέλη του Φεβρουαρίου 2012.Μετά την ανωτέρω πώληση το ποσοστό συμμετοχής της ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ΕΝΑΛΕΝ ανέρχεται σε 37,5%


Προτεινόμενα για εσάς


Σχετικά σύμβολα

  • ΔΙΟΝΣχολιασμένα