ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝ.ΤΕΧΝΟΛΟΓ.ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝ.ΧΟΝΔΡ/ΡΙΟΥ & ΔΙΑΝΟΜΩΝ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ

Δευτέρα, 02 Ιανουαρίου 2012 13:48
H Διοίκηση του Ομίλου ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ απαντώντας σε ερωτήσεις επενδυτών σχετικά με την πτώση της μετοχής σήμερα 2/1/2012 και 30/12/2011 ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα κάτωθι1. Δεν υπάρχει αλλαγή στα οικονομικά θεμελιώδη μεγέθη της εταιρείας2. Δεν υπάρχει έκτακτο εταιρικό ή ομιλικό γεγονός που να δικαιολογεί την απρόσμενη πτώση της μετοχής3. Δεν υπάρχουν δημοσιεύματα στον τύπο σχετικά με την οικονομική θέση της εταιρείας που να χρίζουν σχολιασμό και να συνηγορούν στην πτώση της μετοχήςΗ εταιρεία καθώς και οι εταιρείες του ομίλου τηρώντας τις υποχρεώσεις που απορρέουν απο τον κανονισμό του ΧΑΑ και των αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς θα προβούν σε ενημέρωση του επενδυτικού κοινού σε κάθε περίπτωση που αυτό απαιτείται


Προτεινόμενα για εσάς


Σχετικά σύμβολα

  • ΔΙΟΝΣχολιασμένα