ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝ.ΤΕΧΝΟΛΟΓ.ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝ.ΧΟΝΔΡ/ΡΙΟΥ & ΔΙΑΝΟΜΩΝ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γν

Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2012 17:17
H "ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε." ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και την 12.01.2012 σχετική επιστολή γνωστοποίησης προς στην εταιρία μας του πληρεξουσίου της Onomana Limited Βασιλείου Μηλιώνη, ότι το ποσοστό μετοχών μετά δικαιωμάτων ψήφου της μετόχου Onomana Limited στη Ντιονικ ΑΕΒΕ στις 09.01.2012 ανέρχεται σε 6,56 %, από 0.01 % ήτοι 1.906.338 μετοχές μετά δικαιωμάτων ψήφου.


Προτεινόμενα για εσάς


Σχετικά σύμβολα

  • ΔΙΟΝΣχολιασμένα