ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝ.ΤΕΧΝΟΛΟΓ.ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝ.ΧΟΝΔΡ/ΡΙΟΥ & ΔΙΑΝΟΜΩΝ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γν

Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2012 10:39

H "ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε." ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και την  απο 15.02.2012 σχετική επιστολή γνωστοποίησης προς στην εταιρία μας του μετόχου ΧΑΛΑΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΜΙΧΑΗΛ  ότι το ποσοστό μετοχών του μετά δικαιωμάτων ψήφου  στη ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ στις 15.2.2012 ανέρχεται σε 4,636 %, από 5,027 % ήτοι 1.460.000 μετοχές μετά δικαιωμάτων ψήφου. Η ανωτέρω μεταβολή επήλθε λόγω της εισαγωγής 2.450.000 νέων μετοχών που προέκυψαν απο την άσκηση του δικαιώματος  μετατροπής ομολογιών σε μετοχές.Προτεινόμενα για εσάς


Σχετικά σύμβολα

  • ΔΙΟΝΣχολιασμένα