ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝ.ΤΕΧΝΟΛΟΓ.ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝ.ΧΟΝΔΡ/ΡΙΟΥ & ΔΙΑΝΟΜΩΝ : ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2012 17:14

Η εταιρία «ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.B.E.» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 23η Φεβρουαρίου 2012 συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, που εκλέχτηκε κατά την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 12.12.2011, και έκανε αποδεκτή την παραίτηση του μέλους του κ. Βασιλείου Παππά, για προσωπικούς του λόγους που σχετίζονται με τα μελλοντικά του επαγγελματικά σχέδια. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεχίσει την άσκηση των καθηκόντων του χωρίς την αναπλήρωση του παραιτηθέντος μέλους, δεδομένης της δυνατότητας αυτής από το νόμο και το καταστατικό. Ακόμη το Διοικητικό συμβούλιο πρότεινε και  ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Χρήστος Μπιζούμης απεδέχθη, την ανάληψη της θέσης του Γενικού Διευθυντή Ομίλου λόγω της αυξημένης ενασχόλησής του με τη Διεθνή ανάπτυξη και τις Νέες Δραστηριότητες του ομίλου. Ως εκ τούτου και λόγω των ήδη διευρυμένων αρμοδιοτήτων του και με σκοπό την πλήρη προσήλωσή του στην προαγωγή των συμφερόντων του συνόλου των εταιριών του Ομίλου, ο κ. Μπιζούμης αιτήθηκε την αντικατάστασή του από τη θέση του Γενικού Διευθυντή της Εταιρίας. Το Δ.Σ έκανε δεκτό το αίτημα του και ενέκρινε την αντικατάσταση του από το στέλεχος της εταιρίας κο. Αλέξανδρο Σοφό.  Κατόπιν τούτου, τα μέλη του Δ.Σ. προέβησαν σε ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, το οποίο έχει ως εξής  

1. Ιωάννης – Νικόλαος Μεσημέρης του Γεωργίου,  Πρόεδρος Δ.Σ. – Μη Εκτελεστικό Μέλος  

2. Χρήστος Μπιζούμης του Μίμη, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. με καθήκοντα Συντονισμού  των Εταιριών του Ομίλου – Μη Εκτελεστικό Μέλος

3. Θωμάς Ρούμπας του Ιωάννη, Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος

4. Κωνσταντίνος Θεοτοκάς του Στεφάνου, Μέλος Δ.Σ. – Μη Εκτελεστικό Μέλος

5. Αλέξανδρος Λαβράνος του Σταματίου, Μέλος Δ.Σ. – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος  

6. Ιωάννης Βενέτης του Ζώη, Μέλος Δ.Σ. – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος  

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως έχει ήδη οριστεί από την Γ.Σ. της 12.12.2011, θα διαρκέσει μέχρι την σύγκληση της αμέσως επόμενης μετά την λήξη της τριετούς θητείας τους Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας.

 Προτεινόμενα για εσάς


Σχετικά σύμβολα

  • ΔΙΟΝΣχολιασμένα