ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝ.ΤΕΧΝΟΛΟΓ.ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝ.ΧΟΝΔΡ/ΡΙΟΥ & ΔΙΑΝΟΜΩΝ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ

Σάββατο, 31 Μαρτίου 2012 14:11

 

 

 

 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2012

Ο όμιλος εταιρειών DIONIC ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα χρήσης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (I.F.R.S.)

Ο Ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 62,9 εκατ. € μειωμένος κατά 12,7%.

Τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε  €12,6 εκατ.  έναντι €15,8 εκατ.  το 2010. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου, διαμορφώθηκαν τη χρήση 2011 σε ζημία €12,6 εκατ. έναντι  κερδών € 3,1 εκατ. το 2010.

Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν σε ζημία € 15,5 εκατ. έναντι  κερδών € 1,2 εκατ. το 2010 ενώ τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου (ΕΒΤ) διαμορφωθήκαν σε  ζημία € 19,6 εκατ.έναντι  κερδών € 0,7 εκατ.το 2010. Οι ζημίες μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν € 19,1 έναντι  κερδών € 0,5 εκατ. το 2010.

Οι λογιστικές έκτακτες  προβλέψεις επισφαλειών πελατών και απομειώσεις συμμετοχών και αποθεμάτων επηρέασαν συνολικά τα αποτελέσματα ITDA και ΕΒΤ  του Ομίλου με το ποσό των €16 εκ  των οποίων τα €14 εκ. αφορούν την Μητρική.

 

Η παρατεταμένη οικονομική ύφεση και οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην Ελληνική αλλά και παγκόσμια αγορά έχουν επηρεάσει ιδιαίτερα αρνητικά τον κλάδο του εμπορίου και την ζήτηση με άμεσo αντίκτυπο στην ρευστότητα της αγοράς και το ύψος των επισφαλειών. 

Σε αυτό το δυσμενές κλίμα,  η Διοίκηση του Ομίλου DIONIC  αντέδρασε  με αποφασιστικότητα  και έχοντας όραμα  και βαθιά γνώση της αγοράς  προχώρησε στην  αναδιοργάνωση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και λειτουργικών δομών  στις εταιρείες του Ομίλου της  καθώς και στην στήριξη των επενδύσεων που έχει πραγματοποιήσει, θέτοντας νέες βάσεις ανάπτυξης με στόχο την ενίσχυση των μελλοντικών ταμειακών ροών και της κερδοφορίας της.

Οι έκτακτες ζημίες που εμφανίζονται στην χρήση λήξης 31/12/11 προέρχονται από τις συσσωρεμένες προβλέψεις επισφαλειών πελατών οι οποίες απορρέουν από την σημαντική μείωση τζίρου καθώς και των καθυστερήσεων και διακανονισμών πληρωμών μέρους των πελατών μας  , λαμβάνοντας  παράλληλα υπόψη τις δυσμενείς συνθήκες και την έλλειψη ρευστότητας στην αγορά.

Ο Όμιλος προχώρησε αφενός  σε απομείωση μέρους του αποθέματος της εμπορικής δραστηριότητας αποτιμώντας το σε σημερινές αξίες και αφετέρου σε απομείωση μέρους των συμμετοχών των Θυγατρικών  και Συγγενών αποτιμώντας τα σε εύλογες αγοραίες αξίες.

 

Οι επενδυτικές επιλογές της Διοίκησης του Ομίλου DIONIC όλα αυτά τα χρόνια  στους βασικούς άξονες της Τεχνολογίας, Ψυχαγωγίας, των  υπηρεσιών διαδικτύου μέσω των Θυγατρικών της SKROUTZ. και ATCOM, και των ανανεώσιμων πηγών  Ενέργειας στην Ελληνική και την Διεθνή αγορά θα αποτελέσουν την αιχμή του δόρατος για την μελλοντική ανάπτυξη και κερδοφορία του Ομίλου στο δύσκολο και υπό εξέλιξη ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Συγκεκριμένα:

Ο Όμιλος ολοκλήρωσε  την κατασκευή Φωτοβολταϊκού πάρκου 2,2 ΜW στη θέση Έλος Λακωνίας το οποίο αναμένεται να  ενισχύσει σε αξία και ρευστότητα τα αποτελέσματα των επόμενων ετών, ενώ αναμένεται εντός του έτους η ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών για την μελλοντική λειτουργία Αιολικού  πάρκου στη θέση Ορεινή Κορινθία συνολικής ισχύος 42 MW ,το οποίο εμφανίζεται στον ενοποιημένο Ισολογισμό ενισχύοντας σημαντικά την  καθαρή θέση του Ομίλου.

Περαιτέρω ,αναμένεται η ολοκλήρωση εντός του 2012  των αδειοδοτήσεων 3 νέων φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής ισχύος 8 MW  ενώ παρουσιάζεται και σημαντική ανάπτυξη της Θυγατρικής μας  Dionic Energy σε μερίδια αγοράς και κύκλο εργασιών που αφορούν οικιακά φωτοβολταϊκά σε στέγες , επαγγελματικά έργα ισχύος 50-200 KW , με αμεσο στοχο την δραστηριοποιηση στην Βιομάζα και μικρής ισχύος Αιολικά.

 

Στο τομέα των υπηρεσιών του διαδικτύου οι θυγατρικές εταιρείες του ομίλου μας ATCOM και SKROUTZ.κατέχουν κυρίαρχη θέση στην  Ελληνική αγορά παρουσιάζοντας  σημαντική αύξηση κύκλου εργασιών. Έχοντας δυναμικό αναπτυξιακό πλάνο οι παραπάνω εταιρείες ήδη ξεκίνησαν την δραστηριότητα τους στην γειτονική Τουρκία αναπτύσσοντας παράλληλα νέα προϊόντα και υπηρεσίες διαδικτύου και ηλεκτρονικού Εμπορίου.  Στην Ελλαδα η SKROUTZ λάνσαρε με επιτυχία το νέο της site και παράλληλα εντός του έτους θα παρουσιάσει νεες πρωτοπόρες υπηρεσίες. Η ATCOM αναπτύσσει  στρατηγική συνεργασία με ισχυρο παγκοσμιως Όμιλο Media ισχυροποιώντας έτσι την διεθνή της παρουσία. 

 

 Η DIONIC έχει ξεκινήσει την διαδικασία ίδρυσης και εγκατάστασης των δραστηριοτήτων της στην Αλβανία με σκοπό την  προώθηση πωλήσεων προϊόντων , εμπορίου , υπηρεσιών , ενέργειας , και υπηρεσιών διαδικτύου στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων ,αναπτύσσοντας παράλληλα την παρουσία της στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Εντός του 2012 ο Όμιλος διατηρώντας αμείωτο το ενδιαφέρον στον τομέα της Ψυχαγωγίας και πιο συγκεκριμένα στον κλάδο του Online gaming και των Video Lottery Games, προτίθεται να συμμετασχει στον Διεθνή διαγωνισμό παραχώρησης αδειών λειτουργίας.

 

Η επιδίωξη της Διοίκησης του ομίλου για το 2012  είναι να αναστρέψει τις έκτακτες ζημίες του έτους 2011 , να προχωρήσει στην επίσπευση και υλοποίηση των κερδοφόρων έργων  και να συνεχίσει δυναμικά την εξωστρέφεια των δραστηριοτήτων σε Βαλκάνια , Ευρώπη και Μέση Ανατολή , προχωρώντας παράλληλα στην ενδυνάμωση του ενεργητικού της , στον  ορθολογισμό των δαπανών της καθώς και στην σταδιακή ενίσχυση των επενδύσεων της.

 

 

 Προτεινόμενα για εσάς


Σχετικά σύμβολα

  • ΔΙΟΝΣχολιασμένα