ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝ.ΤΕΧΝΟΛΟΓ.ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝ.ΧΟΝΔΡ/ΡΙΟΥ & ΔΙΑΝΟΜΩΝ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

Δευτέρα, 23 Απριλίου 2012 14:03

Στα πλαίσια της ορθής, έγκυρης  και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών η εταιρεία «NTIONIK AEBE» (εφεξής «Εταιρεία»)  ανακοινώνει  ότι η Ημερομηνία ενημέρωσης Αναλυτών η οποία είχε προγραμματιστεί στις  20 Απριλίου 2012 δεν πραγματοποιήθηκε λόγω ασθένειας μέλους της ομάδας παρουσίασης  και ορίζεται νέα ημερομηνία στις 18 Μαίου 2012 στα γραφεία της εταιρείας και ώρα 15.00.

 Προτεινόμενα για εσάς


Σχετικά σύμβολα

  • ΔΙΟΝΣχολιασμένα