ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝ.ΤΕΧΝΟΛΟΓ.ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝ.ΧΟΝΔΡ/ΡΙΟΥ & ΔΙΑΝΟΜΩΝ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ

Δευτέρα, 21 Μαΐου 2012 10:31

Η NTIONIK AEBE σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών,ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την Παρασκευή, 18 Μαΐου 2012, πραγματοποίησε συνάντηση  με τους αναλυτές και τους θεσμικούς επενδυτές για τα αποτελέσματα Έτους 2011. Η παρουσίαση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.dionicgroup.com / επενδυτικές σχέσεις/εταιρικές παρουσιάσεις / “Παρουσίαση για τα Aποτελέσματα Έτους 2011”.  Επίσης, η παρουσίαση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.ase.gr


παρουσίαση


Προτεινόμενα για εσάς


Σχετικά σύμβολα

  • ΔΙΟΝΣχολιασμένα