ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝ.ΤΕΧΝΟΛΟΓ.ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝ.ΧΟΝΔΡ/ΡΙΟΥ & ΔΙΑΝΟΜΩΝ : ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τρίτη, 17 Ιουλίου 2012 11:44

Το Διοικητικό Συμβούλιο που εξελέγη από την Τακτική  Γενική Συνέλευση των μετόχων κατά τη συνεδρίαση της 16ης Ιουλίου 2012, σύμφωνα με το καταστατικό, ως Πρόεδρο του Δ.Σ. με την ιδιότητα του  εκτελεστικού μέλους τον κ. Θωμά Ρούμπα του Ιωάννη, ως Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. με την ιδιότητα του μη εκτελεστικού μέλους τον κ. Χρήστο Μπιζούμη του Μίμη και ως Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας με την ιδιότητα του εκτελεστικού μέλους τον κ. Δημοσθένη Βατικιώτη του Ιωάννη. Οι υπόλοιποι εκλεγέντες θα είναι απλά μέλη του Δ.Σ. με τις ιδιότητες μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών. Με την ιδιότητα των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ εξελέγησαν με την ανωτέρω σημερινή απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων οι κκ. Αλέξανδρος Λαβράνος του Σταματίου Βενέτης Ιωάννης του Ζώη . και Παντελής Παστιανίδης του Γεωργίου

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται τριετής λήγουσα την 30.6.2015.

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα  έχει ως εξής:

 

1. Θωμάς Ρούμπας του Ιωάννη, επιχειρηματία, κάτοικο Εκάλης Αττικής, οδός Πάρνηθος αρ. 10Α, κάτοχο της υπ’ αριθμ. ΑΒ. 595985/2006 ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Νέας Ερυθραίας, Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος

2. Δημοσθένης Βατικιώτης του Ιωάννη, επιχειρηματίας, κάτοικος Αν. Πετραλώνων Αττικής, οδός Τρώων 108, κάτοχος του υπό στοιχεία Χ 710959 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Α.Τ Πετραλώνων, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

3. Χρήστος Μπιζούμης του Μίμη, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής, οδός Ηλείας αρ. 30Α, κάτοχο της υπ’ αριθμ. ΑΖ 087581/15.10.2007 ταυτότητας του ΤΑ Γλυφάδας, Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

4. Κωνσταντίνος Θεοτοκάς του Στεφάνου, επιχειρηματία, κάτοικο Εκάλης Αττικής, οδός Μακεδονίας αρ. 37, κάτοχο της υπ’ αριθμ. Ξ.256469/1989 ταυτότητας του ΙΔ’ Τμήματος Ασφαλείας Πειραιώς Μη Εκτελεστικό Μέλος

5. Αλέξανδρο Λαβράνο του Σταματίου, λογιστή, κάτοικο Αθηνών, οδός Λοβάρδου αρ. 64, κάτοχο της υπ’ αριθμ. Μ.026060/1982 ταυτότητας του Η’ Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

6. Ιωάννη Βενέτη του Ζώη, σύμβουλο επενδύσεων, κάτοικο Αιγάλεω, οδός Πανόρμου αρ. 30-32, κάτοχο της υπ΄αρ. Μ.114601/2001 ταυτότητας του Κ.Ε. Αθηνών Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

7. Παντελή Παστιανίδη του Γεωργίου, Σύμβουλο Επιχειρήσεων , κάτοικο Αθήνας, οδός Δημητρακοπούλου 17 – ΤΚ 11742 Αθήνα , κάτοχο του Α.Δ.Τ. : ΑΖ198992 / 29.04.2008 ΑΤ Ωραιοκάστρου  , Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

 Προτεινόμενα για εσάς


Σχετικά σύμβολα

  • ΔΙΟΝΣχολιασμένα