ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝ.ΤΕΧΝΟΛΟΓ.ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝ.ΧΟΝΔΡ/ΡΙΟΥ & ΔΙΑΝΟΜΩΝ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ

Τρίτη, 09 Οκτωβρίου 2012 17:30

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις των υπ αριθμ. 5/204/2000 όπως ισχύει και 3/347/2005 αποφάσεων του Δ.Σ της Επιτροπής κεφαλαιαγοράς η ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι προέβη στην μεταβίβαση του ποσοστού της ήτοι 50% που κατείχε στην εταιρεία INTERNATIONAL GAMING AND ENTERTAINMENT  ΑΕ,  στην εταιρεία ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΕ.

Το τίμημα της μεταβίβασης ανήλθε σε 1.600.000 ευρώ.

Η  ανωτέρω μεταβίβαση πραγματοποιήθηκε με άσκηση σχετικού δικαιώματος προαίρεσης απο την εταιρεία  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΕ.

 Προτεινόμενα για εσάς


Σχετικά σύμβολα

  • ΔΙΟΝΣχολιασμένα