Σουηδία: Πρόστιμο 3 εκατ. ευρώ για μη συμμόρφωση με οδηγία της Ε.Ε.

Πέμπτη, 30 Μαΐου 2013 12:52
UPD:13:14
EPA/KAY NIEFELD

Στις 21 Μαρτίου 2012 το Σουηδικό Κοινοβούλιο ψήφισε τα μέτρα για τη μεταφορά της οδηγίας στη σουηδική νομοθεσία με σκοπό να διασφαλίσει την πλήρη συμμόρφωση προς την απόφαση του 2010. Η έναρξη ισχύος των μέτρων αυτών οριζόταν για την 1η Μαΐου 2012.

Πρόστιμο τριών εκατομμυρίων ευρώ επέβαλε το Δικαστήριο της Ε.Ε. στη Σουηδία για εκπρόθεσμη υιοθέτηση οδηγίας που αφορά στη διατήρηση δεδομένων.

Η εν λόγω οδηγία, η οποία αποσκοπεί στην εναρμόνιση των διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με τις υποχρεώσεις των παρόχων διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημοσίων δικτύων επικοινωνιών, θα έπρεπε να έχει ενσωματωθεί στη νομοθεσία των κρατών μελών έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2007.

Με τη σημερινή απόφασή του, το Δικαστήριο διαπιστώνει, κατ’ αρχάς, ότι η Σουηδία δεν είχε λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει τη συμμόρφωση προς την πρώτη απόφαση του 2010, όταν παρήλθε η δίμηνη προθεσμία (δηλαδή στις 28 Αυγούστου 2010) από τη λήψη του εγγράφου οχλήσεως που της είχε απευθύνει η Επιτροπή.

Το 2009 η Επιτροπή άσκησε ενώπιον του Δικαστηρίου την πρώτη προσφυγή λόγω παραβάσεως κατά της Σουηδίας για τη μη μεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο της οδηγίας αυτής εντός της ταχθείσας προθεσμίας.

Με την πρώτη απόφαση που εξέδωσε το 2010, το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η Σουηδία είχε υπερβεί την προθεσμία για τη λήψη των απαιτούμενων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων προς συμμόρφωση με την οδηγία και, συνεπώς, είχε παραβεί τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει της οδηγίας αυτής.

Το 2011 η Επιτροπή, αφού έκρινε ότι η Σουηδία εξακολουθούσε να μην έχει εκτελέσει την ανωτέρω απόφαση του 2010, άσκησε αυτή τη δεύτερη προσφυγή λόγω παραβάσεως.

Στις 21 Μαρτίου 2012 το Σουηδικό Κοινοβούλιο ψήφισε τα μέτρα για τη μεταφορά της οδηγίας στη σουηδική νομοθεσία με σκοπό να διασφαλίσει την πλήρη συμμόρφωση προς την απόφαση του 2010. Η έναρξη ισχύος των μέτρων αυτών οριζόταν για την 1η Μαΐου 2012. Ακολούθως, η Επιτροπή παραιτήθηκε από το αίτημα καταβολής χρηματικής ποινής. Διατήρησε, εντούτοις, το αίτημα καταβολής ενός κατ’ αποκοπήν ποσού.Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα