Η Societe Generale κατέχει πλέον το 50,01% της Γενικής Τράπεζας

Παρασκευή, 05 Μαρτίου 2004 21:05
UPD:21:08

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού, βασικός μέτοχος της Γενικής Τράπεζας, μεταβίβασε την 5η Μαρτίου 2004, χρηματιστηριακά με χειροκίνητη συναλλαγή εντός κύκλου, 6.000.000 μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 22,35% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας -και συνακόλουθα τα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε αυτές τις μετοχές- στη Societe Generale S.A. Αποτέλεσμα της ανωτέρω μεταβίβασης είναι ότι το ποσοστό συμμετοχής του Μετοχικού Ταμείου Στρατού στην Τράπεζα μειώθηκε σε 16,22%.

Σε υλοποίηση της απόφασης της από 27 Φεβρουαρίου 2004 α' έκτακτης επαναληπτικής γ.σ. των μετόχων της τράπεζας, σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων υπέρ της Societe Generale S.A., η Societe Generale S.A. κάλυψε εξ ολοκλήρου την αύξηση, καταβάλλοντας 89.142.858 ευρώ.

Ως εκ τούτου μετά την αύξηση, η Societe Generale κατέχει πλέον 20.857.143 μετοχές της Γενικής Τράπεζας και τα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε αυτές (ποσοστό 50,01% του μ/κ) και το Μετοχικό Ταμείο Στρατού κατέχει 4.354.632 μετοχές και τα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε αυτές, (ποσοστό 10,44%).

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα