Ευρωπαϊκή Ενωση

    Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2020
  • 23:56
    Κίνδυνος φτώχειας για 86 εκατ. Ευρωπαίους

    Κίνδυνος φτώχειας για 86 εκατ. Ευρωπαίους

    Ο κίνδυνος της φτώχειας αυξάνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι το συμπέρασμα της απάντησης ερωτήματος το οποίο υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »