Ξένες Αγορές

    Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2019
  • 19:01
    Απώλειες στα διεθνή χρηματιστήρια

    Απώλειες στα διεθνή χρηματιστήρια

    Εμπορικές εντάσεις και προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων από τη FED οδήγησαν στο «κόκκινο» τα χρηματιστήρια και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »