Απασχόληση

    Κυριακή, 11 Σεπτεμβρίου 2022
  • 07:48
    Διαθλαστικός φακός

    Διαθλαστικός φακός

    Φακός ή κάτοπτρο: Το εργαλείο εκείνο όπου διαπιστώνουμε αν μια δέσμη φωτός συγκλίνει ή αποκλίνει από τον στόχο. Χρησιμοποιείται μάλιστα ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »